Đi toàn cầu

bằng tiếng Việt.

Equel là một ứng dụng cộng đồng đa ngôn ngữ. Bạn có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ của mình trong mọi cộng đồng và trò chuyện. Chúng tôi tự động dịch nó cho các bên khác bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

Equel cũng là một ứng dụng mạng chuyên nghiệp. Chúng tôi xác minh danh tính nghề nghiệp của mọi người để bạn có thể chắc chắn rằng mình đang nói chuyện với đúng người. Không có bot hoặc troll làm phiền cuộc trò chuyện của bạn.

Psst, chúng tôi có một món quà dành cho bạn.

Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu tạo ra ứng dụng cộng đồng đa ngôn ngữ chu đáo nhất. Chúng tôi càng có nhiều cộng đồng thì ứng dụng càng tốt cho mọi người. Chúng tôi muốn ghi nhận sự đóng góp sớm của bạn bằng một món quà.

Hãy tạo một cộng đồng hoặc tham gia một cộng đồng và chúng tôi sẽ gửi cho bạn bản sao miễn phí của cuốn sách The Servant Influencer. 

Tải xuống ứng dụng và trợ lý sẽ giúp bạn lấy bản sao của mình!