Szolgáltatás feltételei

Az Equel alkalmazás jelenleg béta állapotban van. Szolgáltatásaink gyorsan változnak, és felmondási idő nélkül tudunk új funkciókat hozzáadni vagy eltávolítani a meglévőket.

Ez a megállapodás szabályozza az Alkalmazásunkban található Szolgáltatásaink Ön megszerzését és használatát. A jelen Szerződésen túlmenően, amikor Ön az Equel alkalmazáshoz kapcsolódó közösségimédia-szolgáltatásokat (beleértve a LinkedIn-t, a Mastodont vagy a Threads-t) használja, felhasználói szerződést is köt velük, és ezek feltételei vonatkoznak Önre.

Ha Ön ingyenes szolgáltatásokra vagy ingyenes próbaverzióra regisztrál, a jelen Szerződés vonatkozó feltételei az ingyenes szolgáltatásokra vagy az ingyenes próbaverzióra is irányadóak.

Ha Ön egy vállalat vagy más jogi személy nevében köti meg ezt a Szerződést, Ön kijelenti, hogy jogosult arra, hogy az adott entitást és kapcsolt vállalkozásait kötelezze a jelen Szerződés feltételeire, amely esetben az „Ön” vagy a „ Az Ön” az ilyen entitásra és annak valamennyi Leányvállalatára vonatkozik. 

Ha Ön nem rendelkezik ilyen felhatalmazással, vagy nem ért egyet a jelen Szerződés feltételeivel, akkor nem fogadhatja el a jelen Szerződést, és nem használhatja az Alkalmazást és a szolgáltatásokat.

A jelen Szerződés elfogadásával, az Ön elfogadását jelző négyzetre kattintva, vagy az ingyenes szolgáltatások esetében az ilyen szolgáltatások igénybevételével elfogadja a jelen Szerződés feltételeit.

A jelen Megállapodás legutóbbi frissítése 2024. január 17-én történt. Az Ön és közöttünk a jelen Szerződés elfogadásának pillanatától hatályos.

A „Szerződés” jelen Előfizetési Főszerződést jelenti.

A „Mi”, a „Mi” vagy a „Mi” az Equel Oy-t jelenti, egy Finnországban 2021. szeptember 27-én alapított és bejegyzett társaságot, amelynek cégjegyzékszáma 3237268-5.

„Ön” vagy „Ön” olyan személy, aki fiókot hozott létre az Equel alkalmazásban. Abban az esetben, ha egy magánszemély elfogadja a jelen Szerződést egy jogi személy nevében, akkor az a jogi személy, amelyre vonatkozóan Ön elfogadja a jelen Szerződést, és annak társult vállalkozásai.

„Felhasználó”: olyan személy, aki fiókot hozott létre az Equel alkalmazásban. A jelen Szerződést jogi személy nevében elfogadó magánszemély esetén olyan magánszemély, akit Ön felhatalmazott Alkalmazásunk és Szolgáltatásaink használatára, és akinek Ön előfizetést vásárolt (vagy az általunk ingyenesen nyújtott Szolgáltatások esetében , akinek a Szolgáltatást biztosították), és akinek Ön (vagy adott esetben mi) felhasználói azonosítót és jelszót biztosított. A felhasználók közé tartozhatnak például az Ön alkalmazottai, gyakornokai és tanácsadói, akik Önnek dolgoznak.

A „leányvállalat” minden olyan entitást jelent, amely közvetlenül vagy közvetve irányítja az alany entitást, az általa irányított vagy azzal közös ellenőrzés alatt áll. Az „ellenőrzés” e meghatározás alkalmazásában az alany jogalany szavazati részesedésének több mint 501 TP3T-nyi közvetlen vagy közvetett tulajdonjogát vagy ellenőrzését jelenti.

„Alkalmazás”: a böngészőben, asztali és mobil környezetekben futó szoftveralkalmazásaink, amelyek meghatározott funkciókat látnak el a Felhasználó számára, és amelyeken keresztül Szolgáltatásainkat Equel márkanév alatt teszik elérhetővé.

A „Szolgáltatások” az Alkalmazásunkon belül azokat a termékeket és szolgáltatásokat jelentik, amelyekre előfizetett, vagy amelyeket ingyenesen vagy ingyenes próbaverzió keretében biztosítottak Önnek.

A „Béta-szolgáltatások” azokat a szolgáltatásokat vagy funkciókat jelentik, amelyeket további díjmentesen kipróbálhat, egyértelműen béta-, pilot- vagy hasonló leírással megjelölve.

Az „ingyenes szolgáltatások” azokat a szolgáltatásokat jelentik, amelyeket ingyenesen bocsátunk az Ön rendelkezésére. Az ingyenes szolgáltatások nem tartalmazzák az ingyenes próbaverzióként kínált szolgáltatásokat és a megvásárolt szolgáltatásokat.

A „Megvásárolt Szolgáltatások” azok a Szolgáltatások, amelyeket Ön vagy Társvállalata vásárol, megkülönböztetve az Ingyenes vagy az ingyenes próbaverzión alapuló szolgáltatásoktól.

Az „Ingyenes próbaverzió” azokat a megvásárolt szolgáltatásokat jelenti, amelyeket kivételesen díjmentesen bocsátunk az Ön rendelkezésére, meghatározott időtartamra.

A „Tartalom” a Szolgáltatások részeként vagy más módon a Platformon elérhetővé tett anyagainkat jelenti (pl. generált bejegyzéspiszkozatok).

A „Dokumentáció” az Alkalmazásban elérhető, időről időre frissített vonatkozó használati útmutatókat és szabályzatokat jelenti.

„Felhasználói anyag”: az Ön és Felhasználói által a Platformra feltöltött dokumentáció és egyéb anyagok (például, de nem kizárólagosan fényképek és videók).

„Az Ön adatai”: az Alkalmazáshoz Ön által vagy az Ön számára benyújtott, illetve az Alkalmazás és a Szolgáltatások Ön általi használata során keletkezett elektronikus adatok és információk, kivéve a Felhasználói anyagokat.

A „Non-Equel Alkalmazás” olyan szoftvert, szolgáltatást vagy egyéb alkalmazást jelent, amelyet harmadik fél bocsát az Ön rendelkezésére a Szolgáltatásokon keresztül.

A „rosszindulatú kód” a kárt okozó kódot, fájlokat, szkripteket, ügynököket vagy programokat jelenti, beleértve például a vírusokat, férgeket és trójai falókat.

A „Vis Maior” olyan körülményeket jelent, amelyek az ésszerű ellenőrzésünkön kívül esnek, ideértve többek között a kormány intézkedéseit, baleseteket, tűzeseteket, járványokat, világjárványokat, munkaügyi vitákat, háborút, áramellátási vagy távközlési hibákat, az internetszolgáltató meghibásodását vagy késedelmét, illetve szolgáltatásmegtagadási támadásokat.

2.1. Ingyenes szolgáltatások

Ingyenes Szolgáltatásokat bocsáthatunk az Ön rendelkezésére. Ingyenes szolgáltatásaink használatára a jelen Szerződés feltételei vonatkoznak. A jelen 2.1. szakasz (Ingyenes szolgáltatások) és a jelen Szerződés bármely más része közötti ütközés esetén ez a szakasz az irányadó. A lehetséges ingyenes szolgáltatásokat díjmentesen biztosítjuk Önnek a vonatkozó Dokumentációban meghatározott bizonyos korlátokig.

Ön beleegyezik abba, hogy saját belátásunk szerint és bármilyen okból megszüntessük az Ön ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Ön beleegyezik abba, hogy az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférésének bármely megszüntetése előzetes értesítés nélkül történhet, és beleegyezik abba, hogy nem vállalunk felelősséget Ön vagy harmadik fél felé az ilyen megszüntetésért. 

Kizárólag Ön felelős az Adatainak az Ingyenes szolgáltatásokból történő exportálásáért, mielőtt az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférése megszűnne, kivéve a törvény által előírt eseteket.

A 9. SZAKASZ (NYILATKOZAT, GARANCIA ÉS JOGI NYILATKOZAT) ÉS A 10.1. (ÁLLANK KÁRTÉRTÉKESÍTÉSE) ELLENÜL AZ INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK A SZOLGÁLTATÁST „ÁLLAPOTÁBAN” BÁRMILYEN GARANCIA NÉLKÜL NYÚJTJUK, ÉS NINCS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST A KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATBAN. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL MI ÉS TÁRSULT VÁLLALATAINK, LICENCADÓINK ÉS PARTNEREINK NEM NYILVÁNÍTJUK VAGY GARANCIÁT AZ ÖN SZÁMÁRA, HOGY: (A) AZ INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK ÖN HASZNÁLATA MEGFELEL AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK, (B) AZ ÖN SZOLGÁLTATÁSÁNAK EGYEDI HASZNÁLATA IDŐBEN, BIZTONSÁGOSAN VAGY HIBAMENTESEN ÉS (C) AZ INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK KERESZTÜL NYÚJTOTT HASZNÁLATI ADATOK PONTOSAK LESZNEK. ÉS A 11. SZAKASZBAN (FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA) ELLENŐRZŐL ELLENÉRE TÉRÜL, AZ ÖN TELJES FELELŐSSÉGE JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN VELÜNK ÉS TÁRSULT VÁLLALATAINK ELŐTT BÁRMILYEN KÁRÉRT, AMELY AZ ÖN BÁRMILYEN INGYENES SZOLGÁLTATÁSBÓL KERÜL. OF AZ ÖN KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGEI IDE KATTINTVA.

 

2.2. Ingyenes próbaverzió

Ha regisztrál az ingyenes próbaverzióra vonatkozó Alkalmazásban, akkor egy vagy több Szolgáltatást ingyenesen próbaidőszakban elérhetővé teszünk az Ön számára a (a) azon Ingyenes próbaidőszak végéig, amelyre Ön regisztrált a vonatkozó Szolgáltatás(ok), vagy (b) az Ön által az ilyen Szolgáltatás(ok)hoz megrendelt bármely Vásárolt Szolgáltatás-előfizetés kezdő dátuma, vagy (c) a mi saját belátásunk szerint megszűnik. A próbaverzió további feltételei megjelenhetnek az ingyenes próbaverzió regisztrációjával. Bármely további kikötés és feltétel hivatkozásként szerepel a jelen Szerződésben, és jogilag kötelező érvényű.

AZ ALKALMAZÁSBAN BELÉPTETT ADATOK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTAL VAGY AZ INGYENES PRÓBA ALATT VÉGREHAJTOTT BÁRMILYEN SZOLGÁLTATÁSOK SZABADSÁGRA VONATKOZÓ ADATAI VÉGLEGESEN ELVESZNEK, HA AZONOS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VÁSÁROL ELŐFIZETÉST, MINT AZ ALKALMAZÁSOKBAN. , VAGY EXPORT ILYEN ADATOK, A PRÓBAIDŐ VÉGE ELŐTT. AZ INGYENES PRÓBAPROGRAM ALATT BEVITETT ADATOKAT VAGY TESTRESZABÁSOKAT NEM TUD ÁT VIGYÁZNI OLYAN SZOLGÁLTATÁSHOZ, AMELY A PRÓBÁBÓL FELFELÜLT ALKALMAZOTT ALÁHOZ VONATKOZNAK; EZÉRT, HA OLYAN SZOLGÁLTATÁST VÁSÁROL, AMELY A PRÓBÁBÓL FELÉ LEHETŐDŐ SZOLGÁLTATÁS LEHETSÉGES, A PRÓBAIDŐSZAK VÉGE ELŐTT KELL EXPORTÁLNI ADATAIT, MELLETT AZ ADATAI VÉGLEG ELVESZNEK.

A 9. SZAKASZ (NYILATKOZAT, GARANCIA ÉS JOGI NYILATKOZAT) ÉS A 10.1. (ÁLLANK KÁRTÉRTÉKESÍTÉSE) ELLENÉRE A SZOLGÁLTATÁSOK AZ INGYENES PRÓBAPROGRAM ALATT A SZOLGÁLTATÁSOK A SZOLGÁLTATÁSOK ÁLLAPOTÁBAN NYÚJTOTTAK, A SZOLGÁLTATÁSOK GARANCIA ÉS KÖZVETÍTÉSE NÉLKÜL. INGYENES PRÓBAIDŐ . A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, AZ EQUEL ÉS LEÁLLÍTOTT VÁLLALATAI ÉS LICENCADÓI NEM NYILVÁNÍTJÁK, VAGY GARANCIÁLJÁK ÖN SZÁMÁRA, HOGY: (A) A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA AZ INGYENES PRÓBAIDŐ ALATT MEGFELEL AZ ÖN SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEINEK, A PRÓBAIDŐ SZAKADÁSA, IDŐPONTJA, BIZTONSÁGOS VAGY HIBAMENTES LESZ, ÉS (C) AZ INGYENES PRÓBAIDŐ ALATT SZÁLLÍTOTT HASZNÁLATI ADATOK PONTOSAK LESZNEK. A 11. SZAKASZBAN (A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA) ELLENŐRZŐL ELÉRTETETT SZOLGÁLTATÁSOK SZÁMÁRA ELLENI, JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÖN TELJES FELELŐSSÉGET VÁL AZ EQUEL ÉS KAPCSOLT VÁLLALATAI ELŐTT AZ ÖN SZOLGÁLTATÁSÁNAK FELHASZNÁLÁSÁBÓL KERÜLŐ KÁROKÉRT. EZT A SZERZŐDÉS ÉS AZ IDE SZERINT AZ ÖN KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE.

3.1. Vásárolt szolgáltatások nyújtása

(a) a jelen Szerződésnek megfelelően elérhetővé tesszük az Ön számára a szolgáltatásokat és a tartalmat, (b) további díjmentesen biztosítjuk Önnek a megvásárolt szolgáltatásokhoz megfelelő szabványos támogatást és közösségi támogatást, (c) kereskedelmileg ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy az online A megvásárolt Szolgáltatások a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhetőek, kivéve (i) a tervezett leállást (amelyről előzetesen elektronikusan értesítünk), és (ii) a vis maior okozta elérhetetlenséget.

 

3.2. Béta szolgáltatások

Díjmentesen elérhetővé tehetjük a Béta szolgáltatásokat az Ön számára. A Béta szolgáltatásokra további feltételek vonatkozhatnak. A Béta Szolgáltatásokat saját belátásunk szerint bármikor leállíthatjuk, és úgy dönthetünk, hogy nem tesszük általánosan elérhetővé. Nem vállalunk felelősséget a Béta szolgáltatásból eredő vagy azzal kapcsolatos károkért vagy károkért.

A Béta Szolgáltatások Ön általi használata önkéntes. A bétaszolgáltatások értékelési célokat szolgálnak, nem éles használatra, és előfordulhat, hogy nem támogatottak. A Béta Szolgáltatások a jelen Szerződés értelmében nem minősülnek „Szolgáltatásoknak”. Mindazonáltal minden korlátozás, jogfenntartásunk és az Ön Szolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségei egyformán vonatkoznak a Béta Szolgáltatások Ön esetleges használatára.

Eltérő rendelkezés hiányában a Béta-szolgáltatások próbaidőszaka a megjelölt próbaidőszak végi dátuma vagy a Béta-szolgáltatások valamelyik verziója általánosan elérhetővé válik a vonatkozó Béta-szolgáltatások megjelölése nélkül a korábbiak közül.

 

3.3. Az Ön adatainak védelme

Adminisztratív, technikai és fizikai biztosítékokat fogunk fenntartani az Ön adatai biztonságának, bizalmasságának és integritásának védelme érdekében, az Adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint. Ezek a biztosítékok magukban foglalják, de nem korlátozódnak azokra az intézkedésekre, amelyek megakadályozzák az Ön adataihoz való hozzáférést, felhasználást vagy nyilvánosságra hozatalt munkatársaink számára, kivéve (a) a megvásárolt szolgáltatások nyújtását, valamint a szolgáltatási vagy műszaki problémák megelőzését vagy megoldását, (b) ha kötelező. az alábbi 8.2. szakasz (Kényszer közzététel) értelmében, vagy (c) ahogy Ön kifejezetten engedélyezi.

Amennyiben személyes adatokat dolgozunk fel (az Adatvédelmi szabályzatunkban meghatározottak szerint), az Ön nevében, a Szolgáltatások nyújtása során a https://equelsocial.com/dpa-data-processing- oldalon található adatkezelési melléklet feltételeit. megállapodás ("DPA"), amelyek hivatkozásként jelennek meg, az irányadó, és a felek vállalják, hogy betartják ezeket a feltételeket.

 

3.4. Személyzetünk

Felelősséggel tartozunk munkatársaink teljesítményéért és a jelen Szerződésből eredő kötelezettségeink betartásáért, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

4.1. Felhasználási korlátok

A szolgáltatásokra és a tartalomra használati korlátozások és korlátozások vonatkozhatnak. Eltérő rendelkezés hiányában nem oszthatja meg jelszavát másokkal.

Ha Ön túllépi a Szolgáltatásában esetlegesen meghatározott szerződéses használati korlátot, együttműködhetünk Önnel annak érdekében, hogy csökkentsük az Ön használatát, hogy az megfeleljen ennek a korlátnak. Ha erőfeszítéseink ellenére Ön nem tudja vagy nem akarja betartani a szerződéses felhasználási korlátot, akkor kérésünkre haladéktalanul teljesíti a megrendelést a vonatkozó Szolgáltatások vagy Tartalom további mennyiségére, és kifizeti a többlethasználatról szóló számlát a 6.2 szakasz (Számlázás és fizetés).

 

4.2. A te felelősséged

Fogsz

 1. a) felelős azért, hogy Ön és Felhasználói megfeleljenek a jelen Szerződésnek és a Dokumentációnak,
 2. b) adja meg fiókjához ugyanazt a nevet, amelyet a mindennapi életében használ, valamint pontos információkat tartalmaz magáról,
 3. c) csak egy személyes fiók létrehozása, a saját,
 4. d) felelősséggel tartozik az Ön adatainak és anyagának pontosságáért, minőségéért és jogszerűségéért, arról, hogy Ön hogyan szerezte meg adatait, és hogyan használja fel adatait és anyagait Szolgáltatásainkkal,
 5. e) kereskedelmileg ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy megakadályozza a Szolgáltatásokhoz és Tartalomhoz való jogosulatlan hozzáférést vagy azok használatát, és haladéktalanul értesítsen bennünket minden ilyen jogosulatlan hozzáférésről vagy használatról,
 6. f) a Szolgáltatásokat és a Tartalmat csak a jelen Szerződés, a Dokumentáció, a Közösségi Szabályok és a vonatkozó törvények, kormányrendeletek, valamint az Ön entitása adatbiztonsági és egyéb lehetséges irányelvei szerint használja, és
 7. g) betartani a közösségi média platformok további feltételeit.

 

4.3. Felhasználói korlátozások

Nem fogsz

 1. a) bármely Szolgáltatást vagy Tartalmat a Felhasználókon kívül bárki számára elérhetővé tenni, vagy bármely Szolgáltatást vagy Tartalmat Önön kívül bárki javára használni, hacsak egy Megrendelés vagy a Dokumentáció kifejezetten másként nem rendelkezik,
 2. b) bármely Szolgáltatást vagy Tartalmat eladni, továbbértékesíteni, licencet adni, allicencbe adni, terjeszteni, elérhetővé tenni, bérelni vagy lízingelni,
 3. c) lehetővé tenni bármely Szolgáltatáshoz vagy Tartalomhoz való közvetlen vagy közvetett hozzáférést vagy felhasználást olyan módon, amely megkerüli a szerződéses használati korlátot, vagy bármely szellemi tulajdonunkhoz való hozzáférést vagy felhasználást, kivéve a jelen Szerződés vagy a Dokumentáció által megengedett eseteket,
 4. d) kéretlen levelek küldése tömeges e-mailek formájában (Ha a vonatkozó jogszabályok előírják, képesnek kell lennie egy feliratkozási űrlapra mutatni, vagy fel kell mutatnia a hozzájárulásának egyéb bizonyítékát az Ön által küldött kereskedelmi vagy marketing e-mailekhez),
 5. e) megzavarni vagy megzavarni bármely Szolgáltatás vagy az abban található harmadik féltől származó adatok integritását vagy teljesítményét,
 6. f) a Szolgáltatás igénybevétele jogsértő, rágalmazó vagy más módon jogellenes vagy kárt okozó anyagok tárolására vagy továbbítására, vagy harmadik fél személyiségi jogait megsértő anyagok tárolására vagy továbbítására,
 7. g) Szolgáltatást használni rosszindulatú kód tárolására vagy továbbítására,
 8. h) megkísérelnek jogosulatlan hozzáférést szerezni bármely Szolgáltatáshoz vagy Tartalomhoz,
 9. i) módosítani, lemásolni vagy származékos alkotásokat létrehozni egy Szolgáltatáson vagy annak bármely részen, funkción, funkción vagy felhasználói felületen,
 10. j) másolni a Tartalmat, kivéve, ha az itt vagy a Dokumentációban megengedett,
 11. k) keretezni vagy tükrözni bármely Szolgáltatás vagy Tartalom bármely részét, vagy
 12. l) szétszedni, visszafejteni vagy visszafordítani egy Szolgáltatást vagy Tartalmat, vagy hozzáférni ahhoz, hogy (1) versenyképes terméket vagy szolgáltatást építsen fel, (2) terméket vagy szolgáltatást készítsen a Szolgáltatás hasonló ötletei, jellemzői, funkciói vagy grafikája felhasználásával, ( 3) lemásolni a Szolgáltatás ötleteit, jellemzőit, funkcióit vagy grafikáit, vagy (4) megállapítani, hogy a Szolgáltatások szabadalom hatálya alá tartoznak-e.
 13. m) fiók létrehozása, ha még nem töltötte be 13 éves korát,
 14. n) új fiók létrehozása írásbeli jóváhagyásunk nélkül, ha korábbi fiókját a jelen Szerződés megsértése miatt eltávolították az Alkalmazásból.
 15. o) visszaél bármely jelentéstételi, megjelölési, vitatási vagy fellebbezési csatornával, például csalárd, sokszorosító vagy megalapozatlan bejelentésekkel vagy fellebbezésekkel.

A Szolgáltatásoknak a jelen Szerződés vagy a Dokumentáció megsértésével Ön vagy a Felhasználók részéről történő bármely olyan használata, amely a mi megítélésünk szerint veszélyezteti a Szolgáltatások biztonságát, integritását vagy elérhetőségét, a Szolgáltatások azonnali felfüggesztését vonhatja maga után. Mindazonáltal az adott körülmények között kereskedelmileg ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a felfüggesztést megelőzően értesítsük Önt, és lehetőséget biztosítsunk az ilyen jogsértés vagy fenyegetés orvoslására.

 

4.4. Tartalom eltávolítása

 Ha egy licencadó vagy más harmadik fél arra kötelez bennünket, hogy távolítsuk el a Tartalmat, vagy olyan információkat kapjunk, amelyekről az Ön számára biztosított tartalom sértheti a vonatkozó jogszabályokat vagy harmadik felek jogait, eltávolíthatjuk az ilyen tartalmat az Ön fiókjából.

Ha az Equel alkalmazás más felhasználói bejelentik az Ön Tartalmát jogsértés, gyűlöletbeszéd vagy illetlenség miatt, akkor felülvizsgáljuk a Tartalmat, és saját belátásunk szerint eltávolíthatjuk. Ha más felhasználók ismételten jelentik az Ön Tartalmát, felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük Fiókját.

 

4.5. Különleges feltételek a Szolgáltatáson belüli üzenetküldésre

Lehetőséget kínálunk a Felhasználóknak arra, hogy Szolgáltatásaink részeként üzenetet küldjenek egymásnak az Alkalmazáson belül (beleértve, de nem kizárólagosan szöveges, képek, videók és hangüzenetek formájában). A jelen Szerződési feltételeken túlmenően további speciális feltételek vonatkoznak, amikor a Felhasználó elkezdi használni az üzenetküldő szolgáltatásokat.

Az üzenetküldési szolgáltatások magukban foglalják az egy-egy üzenetküldés lehetőségét, csoportok létrehozását, valamint az ilyen csoportokban egyidejűleg több felhasználó közötti üzenetküldést. Általános felhasználói korlátozások a 4.3 szakaszban az üzenetek létrehozására és más felhasználóknak való küldésére is vonatkoznak.

Az üzenetküldő csoport létrehozója és más kijelölt adminisztrátorok jogosultak törölni a csoportban lévő üzeneteket. Nem vállalunk felelősséget az ilyen törölt üzenetek másolatának tárolásáért. Továbbá bármely adminisztrátori jogokkal rendelkező Felhasználó eldöntheti, hogy mely felhasználóknak adjon jóváhagyást egy csoporthoz. Az adminisztrátorok más felhasználókat is eltávolíthatnak az ilyen csoportokból. Nem vagyunk felelősek és nem vállalunk felelősséget az Adminisztrátori jogokkal rendelkező Felhasználó vagy az üzenetküldő szolgáltatásokat használó más Felhasználók tevékenységéért.

Keményen dolgozunk, hogy a lehető legjobb üzenetküldési szolgáltatást nyújtsuk. Mindazonáltal nem tudjuk garantálni a Szolgáltatás minőségének minimális szintjét, és nem vállalunk garanciát arra, hogy Üzenetküldő szolgáltatásaink mindig hiba, fennakadás vagy késedelem nélkül működnek.

Rendszereket működtetünk, hogy folyamatosan javítsuk azon fenyegetések, incidensek vagy sebezhetőségek észlelésének képességét, amelyek károsíthatják Szolgáltatásunk használhatóságát és biztonságát. Ha ilyen tevékenységről értesülünk, megtesszük a megfelelő lépéseket, például eltávolítjuk a tevékenységet, vagy kapcsolatba lépünk az illetékes bűnüldöző hatóságokkal.

A jelen Szerződésben leírt okok miatt módosíthatjuk, felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az üzenetküldő szolgáltatásainkhoz való hozzáférését vagy azok használatát.

5.1. Non-Equel alkalmazások és az Ön adatai

Ha úgy dönt, hogy egy Non-Equel alkalmazást használ Alkalmazásunkkal és szolgáltatásainkkal, akkor lehetővé teszi számunkra, hogy a Non-Equel Alkalmazás és szolgáltatója hozzáférjen az Ön adataihoz és anyagához, ahogy az az adott Non-Equel alkalmazásnak a szolgáltatással való együttműködéséhez szükséges. . Nem vállalunk felelősséget az Ön adatainak vagy Anyagainak nyilvánosságra hozataláért, módosításáért vagy törléséért, amely az ilyen Non-Equel Alkalmazás vagy szolgáltatója általi hozzáférésből ered.

 

5.2. Együttműködés a Non-Equel alkalmazásokkal

A Szolgáltatások tartalmazhatnak olyan funkciókat, amelyeket úgy terveztek, hogy együttműködjenek a Non-Equel alkalmazásokkal. Az ilyen funkciók használatához Önnek hozzáférést kell szereznie az ilyen Non-Equel Alkalmazásokhoz a szolgáltatóiktól, és hozzáférést kell biztosítania számunkra az Ön fiókjához/fiókjaihoz az ilyen Non-Equel alkalmazásokon. 

Nem tudjuk garantálni az ilyen Szolgáltatási funkciók folyamatos elérhetőségét. Előfordulhat, hogy megszüntetjük ezek nyújtását anélkül, hogy visszatérítésre vagy más kompenzációra jogosítanánk fel, ha például és korlátozás nélkül a Non-Equel Alkalmazás szolgáltatója nem teszi lehetővé a Non-Equel Alkalmazás elérhetőségét a megfelelő Szolgáltatási funkciókkal való együttműködéshez egy számunkra elfogadható módon.

6.1. Díjak

Önnek kell fizetnie a Szolgáltatások előfizetésében meghatározott összes díjat. Eltérő rendelkezés hiányában (i) a díjak a megvásárolt Szolgáltatásokon és Tartalmakon alapulnak, nem pedig a tényleges használaton, (ii) a fizetési kötelezettségek nem törölhetők, és a befizetett díjak nem visszatéríthetők, és (iii) a választott szolgáltatási szint nem csökkenthető a vonatkozó előfizetési időszak alatt.

 

6.2. Számlázás és fizetés

Ön megadja számunkra az érvényes és frissített hitelkártyaadatokat, vagy egy érvényes vásárlási megrendelést vagy alternatív dokumentumot, amely ésszerűen elfogadható számunkra. Ha Ön hitelkártya-információkat ad meg nekünk, felhatalmaz bennünket arra, hogy az ilyen hitelkártyát megterheljük az összes megvásárolt szolgáltatásért. Ezeket a díjakat előre, vagy havonta, vagy bármely választott eltérő számlázási gyakoriság szerint kell megfizetni.

Ha az előfizetésben meg van adva, hogy a fizetés nem hitelkártyával történik, akkor Mi vagy fizetésfeldolgozó partnerünk előre megterheli Önt. Ön felelős azért, hogy teljes és pontos számlázási és kapcsolattartási információkat közöljön részünkre, és értesítsen bennünket az ilyen adatok változásairól.

 

6.3. Lejárt díjak

Ha a számlázott összeg nem érkezik meg hozzánk az esedékesség időpontjáig, akkor jogaink és jogorvoslati lehetőségeink korlátozása nélkül (a) ezek a díjak késedelmi kamatot számíthatnak fel, amelynek mértéke a fennálló egyenleg havi 10 %, vagy az általunk engedélyezett maximális mérték. törvény, amelyik magasabb, és/vagy (b) A jövőbeni előfizetést és azok megújítását a 6.2. szakaszban (Számlázás és fizetés) meghatározottaknál rövidebb fizetési feltételekhez köthetjük.

 

6.4. Szolgáltatás felfüggesztése és gyorsítás

Ha a jelen vagy bármely más Szolgáltatási szerződés alapján Ön által fennálló bármely összeg 14 vagy több napot késik (vagy 7 vagy több napot olyan összegek esetében, amelyeknél Ön felhatalmaz bennünket, hogy megterheljük hitelkártyáját), korlátozás nélkül megtehetjük. Egyéb jogaink és jogorvoslati lehetőségeink, felgyorsítjuk az ilyen megállapodások alapján kifizetetlen díjkötelezettségeit, hogy minden ilyen kötelezettség azonnal esedékessé váljon és esedékessé váljon, és felfüggesztjük az Ön részére nyújtott szolgáltatásainkat az összegek teljes kifizetéséig. A hitelkártyával vagy csoportos beszedési megbízással fizető ügyfelek kivételével, akiknek a fizetését elutasították, legalább 10 nappal korábban értesítjük Önt arról, hogy a számlája lejárt, a számlázási értesítésekre vonatkozó 13.1. szakaszban (Az értesítés módja) felfüggeszti az Ön számára nyújtott szolgáltatásokat.

 

6.5. Fizetési viták

Nem gyakoroljuk a fenti 6.3 (Késedelmes díjak) vagy 6.4 (A szolgáltatás felfüggesztése és gyorsítása) szerinti jogainkat, ha Ön ésszerűen és jóhiszeműen vitatja a vonatkozó díjakat, és szorgalmasan együttműködik a vita megoldásában.

 

6.6. Adók

A felszámított díjakhoz hozzáadódnak az alkalmazandó adók, illetékek, illetékek vagy bármilyen jellegű egyéb kormányzati adó, beleértve például a hozzáadottérték-adót, a forgalmi adót, a használati adót vagy a forrásadót, amely bármely joghatóság szerint megállapítható (együttesen: „Adók”). Ön felelős az itt leírt vásárlásaival kapcsolatos összes adó megfizetéséért.

Ha jogi kötelezettségünk van olyan adók megfizetésére vagy beszedésére, amelyekért a jelen 6.6. szakasz értelmében Ön felelős, akkor számlát állítunk ki Önnek, és Ön fizeti ki ezt az összeget, kivéve, ha Ön átad nekünk egy érvényes adómentességi igazolást, amelyet a megfelelő adóhatóság felhatalmazott.

Az egyértelműség kedvéért: Kizárólag mi vagyunk felelősek a jövedelmünk, vagyonunk és alkalmazottaink alapján ránk kivetett adókért.

7.1. Jogok fenntartása

Az alábbiakban kifejezetten biztosított korlátozott jogokra is figyelemmel mi és Leányvállalataink, partnereink és más licencadóink fenntartják a Szolgáltatásokkal és Tartalmakkal kapcsolatos minden jogunkat, címüket és érdekeltségünket, beleértve az összes kapcsolódó szellemi tulajdonjogunkat. . A jelen Szerződésben foglaltaktól eltérő jogok nem biztosítottak Önnek, kivéve az itt kifejezetten meghatározottakat.

 

7.2. A Tartalom elérése és használata

Önnek joga van hozzáférni és használni a vonatkozó Tartalmat a jelen Megállapodás és a Dokumentáció feltételei szerint.

 

7.3. Engedély az Ön adatainak és anyagának használatára

Ön globális, korlátozott idejű engedélyt ad nekünk, Leányvállalatainknak, valamint az érintett partnereinknek és szerződő partnereinknek az Ön adatainak és felhasználói anyagainak tárolására, másolására, megjelenítésére, feldolgozására és felhasználására, amelyek mindegyike ésszerűen szükséges ahhoz, hogy megfelelő módon biztosítsuk és biztosítsuk. Alkalmazásunk és Szolgáltatásaink, valamint a kapcsolódó rendszereink üzemeltetése a jelen Szerződést követően. Az itt biztosított korlátozott licencekre is figyelemmel, a jelen Szerződés értelmében Öntől vagy licencadóitól nem szerezünk jogot, jogcímet vagy érdekeltséget az Ön adataira vagy felhasználói anyagaira vonatkozóan.

Ezen túlmenően, a jelen Szerződés során felhasználhatjuk az Ön adatait és felhasználói anyagait, hogy hozzáadott értéket teremtsünk az Ön számára adatelemzések, ajánlások és előrejelzések formájában, valamint szolgáltatásaink továbbfejlesztéséhez.

Az Ön adatai állandó hatást gyakorolnak gépi tanulási algoritmusainkra. Az Ön adataiból generált származékos adatokat a jelen Szerződés időtartama után is használjuk.

 

7.4. Engedély a visszajelzés használatához

Ön világméretű, örökre szóló, visszavonhatatlan, jogdíjmentes licencet ad nekünk és leányvállalatainknak arra, hogy felhasználjuk és beépítsük a mi és társult vállalkozásaink szolgáltatásaiba az Ön vagy a Felhasználók által a a mi vagy leányvállalataink szolgáltatásainak működtetése.

8.1. A bizalmas információ meghatározása

„Bizalmas információ”: minden olyan információ, amelyet az egyik fél („Átvevő Fél”) szóban vagy írásban közöl a másik féllel („Átvevő Fél”), és amely bizalmasnak minősül, vagy amelyet ésszerűen bizalmasnak kell tekinteni, tekintettel a az információ jellege és a nyilvánosságra hozatal körülményei. Az Ön Bizalmas Információi közé tartoznak az Ön adatai és felhasználói anyagai; Bizalmas információink közé tartozik az alkalmazás, a szolgáltatások és a tartalom; és az egyes felek bizalmas információi közé tartoznak az adott fél által közzétett üzleti és marketingtervek, technológiai és műszaki információk, terméktervek és -tervek, valamint üzleti folyamatok.

A Bizalmas Információk azonban nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek (i) a nyilvánosság számára általánosan ismertté válnak vagy azzá válnak anélkül, hogy megsértenék a nyilvánosságra hozó féllel szemben fennálló kötelezettségeit, (ii) amelyeket az átvevő fél tudott azelőtt, hogy azt a nyilvánosságra hozó fél nyilvánosságra hozta volna anélkül, hogy a nyilvánosságra hozó féllel szemben fennálló bármely kötelezettség megszegése, (iii) harmadik féltől érkezett a feltáró féllel szemben fennálló bármely kötelezettség megszegése nélkül, vagy (iv) a fogadó fél önállóan fejlesztette ki.

Az Átvevő Fél ugyanolyan fokú gondossággal jár el, mint saját, hasonló jellegű bizalmas információi bizalmasságának védelme érdekében (de legalább az ésszerű gondossággal), hogy (i) ne használja fel a nyilvánosságra hozó fél bizalmas információit semmilyen más célra. a jelen Megállapodás hatálya alá, és (ii) hacsak a nyilvánosságra hozó fél írásban másként nem engedélyezi, korlátozza a nyilvánosságra hozó fél bizalmas információihoz való hozzáférést a saját és kapcsolt vállalkozásai alkalmazottaira, partnereire és egyéb vállalkozóira, akiknek szükségük van erre a hozzáférésre a következetes célok érdekében jelen Szerződéssel, és akik titoktartási megállapodást kötöttek Velünk és a Fogadó Féllel, amelyek a Bizalmas Információk védelmét nem lényegesen kevésbé védik, mint az itt foglaltak.

A másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem fedi fel semmilyen további ügyfél-specifikus megállapodás feltételeit harmadik félnek, kivéve a kapcsolt vállalkozásait, alvállalkozóit, jogi tanácsadóit és könyvelőit, feltéve, hogy az a fél, amely ilyen tájékoztatást tesz a kapcsolt vállalkozása számára, alvállalkozók, jogi tanácsadók vagy könyvelők továbbra is felelősek azért, hogy az ilyen Leányvállalatok, alvállalkozók, jogi tanácsadók vagy könyvelők megfeleljenek a jelen „Titkosság” szakasznak.

 

8.2. Kényszer nyilvánosságra hozatal

Az Átvevő Fél a Felfedő Fél Bizalmas Információit a törvény által erre kötelezett mértékben nyilvánosságra hozhatja, feltéve, hogy az Átvevő Fél előzetesen értesíti a Kiadó Felet a kényszerített nyilvánosságra hozatalról (a törvény által megengedett mértékben), és ésszerű segítséget nyújt a Kiadó Félnél. költség, ha a nyilvánosságra hozatalt kiadó fél vitatni kívánja.

Ha az Átvevő felet törvény kötelezi a nyilvánosságra hozó fél bizalmas információinak közzétételére egy olyan polgári eljárás részeként, amelyben a feltáró fél is részt vesz, és az átadó fél nem vitatja a nyilvánosságra hozatalt, az átadó fél köteles megtéríteni az átadó félnek az átadó félnek az általa okozott károkat. a Bizalmas Információk összeállításának és biztonságos hozzáférésének ésszerű költsége.

 

8.3. Ügyfélreferenciák és ajánlások

A fent meghatározott titoktartási kötelezettségektől függetlenül használhatjuk Önt nyilvános ügyfélreferenciánk marketingjeinkben és kommunikációinkban, ha Ön igénybe vette az ingyenes vagy megvásárolt szolgáltatásokat. Az ügyfélhivatkozás felfedheti, hogy Ön az Alkalmazás és a Szolgáltatások regisztrált ügyfele vagy volt. Felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy egy részletesebb ügyfélajánlóról állapodjunk meg.

9.1. Képviseletek

Mindegyik fél kijelenti, hogy érvényesen kötötte meg a jelen Szerződést, és rendelkezik az ehhez szükséges jogi felhatalmazással.

 

9.2. A mi garanciáink

Garantáljuk, hogy a vonatkozó előfizetési időszak alatt (a) a jelen Szerződésben a Dokumentáció pontosan leírja a vonatkozó adminisztratív, fizikai és műszaki biztosítékokat az Ön adatai biztonságának, bizalmasságának és integritásának védelme érdekében, (b) nem csökkentjük lényegesen a a Szolgáltatások általános biztonsága, (c) a Szolgáltatások lényegében a vonatkozó Dokumentációnak megfelelően fognak működni, és (d) a fenti „Integráció nem Equel-alkalmazásokkal” szakasztól függően nem csökkentjük lényegesen az Alkalmazás általános funkcionalitását. .

A fenti jótállás megsértése esetén az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetőségei az alábbi „Felmondás” és „Visszatérítés vagy fizetés felmondáskor” részben leírtak.

 

9.3. Felelősségi nyilatkozatok

AZ ITT KIFEJEZETETT RENDELKEZÉSEK KIVÉTELÉVEL SEMMILYEN FÉLEI GARANCIÁT NEM VÁLLAL SEMMILYEN KIFEJEZETETT, VÉLETETETT, TÖRVÉNYI VAGY EGYÉBEN, ÉS MINDEN FÉL KIFEJEZETTEN VISSZA VISSZA AZ MINDEN BIZTONSÁGOS, KÖZLEMÉNYES, JÁRMŰ GARANCIA. KÜLÖNLEGES CÉLHOZ VAGY JOGSÉRTÉS NEM SZÜKSÉGES, AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKÉBEN. A TARTALMI ÉS BÉTA SZOLGÁLTATÁSOKAT „AHOGY VAN, MINDEN GARANCIA KIZÁRÓLAG” NYÚJTJUK. MINDEN FELEK ELLENI FELELŐSSÉGET ÉS KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET BÁRMELY HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL OKOZOTT BÁRMILYEN KÁROKÉRT.

10.1. A mi kártalanításunk

Megvédjük Önt minden olyan követeléssel, követeléssel, perrel vagy eljárással szemben, amelyet egy harmadik fél terjesztett vagy indított Ön ellen, ha azt állítja, hogy Alkalmazásunk sérti vagy eltulajdonítja az ilyen harmadik fél szellemi tulajdonjogait („Önnel szembeni követelés”), és kártalanítjuk bármely kártérítés, ügyvédi díj és költség, amelyet az Ön ellen az Ön ellen benyújtott követelés eredményeként vagy az általunk írásban jóváhagyott egyezség alapján fizetett összegek alapján ítéltek meg, feltéve, hogy Ön

a) haladéktalanul írásban értesítsen bennünket az Önnel szembeni követelésről,

b) átadja nekünk az Önnel szembeni követelés védelmét és rendezését (kivéve, hogy nem rendezhetünk semmilyen követelést Önnel szemben, kivéve, ha ez feltétel nélkül mentesíti Önt minden felelősség alól), és

c) a mi költségünkre megadjon nekünk minden ésszerű segítséget.

Ha az Alkalmazásunkkal kapcsolatos jogsértésről vagy hűtlen kezelési keresetről kapunk információt, saját belátásunk szerint

a) saját költségünkön módosítani az Alkalmazást úgy, hogy az többé ne legyen jogsértő vagy jogellenes használat, anélkül, hogy megsértené a fenti „Jótállásaink” alatti szavatosságunkat, vagy

b) más módon lehetővé teszi a Szolgáltatások további használatát.

A fenti védekezési és kártalanítási kötelezettségek nem állnak fenn, ha

a) az állítás nem állítja konkrétan, hogy a mi Pályázatunk az Önnel szembeni kereset alapja;

b) az Önnel szembeni követelés abból ered, hogy az Alkalmazásunkat vagy szolgáltatásainkat vagy azok bármely részét nem általunk biztosított szoftverrel, hardverrel, adatokkal vagy folyamatokkal kombinációban használjuk, ha Alkalmazásunk vagy annak használata ilyen kombináció nélkül nem sértené a jogsértést; vagy

c) Önnel szembeni követelés a Felhasználói anyagból, az Ön adataiból, egy Non-Equel alkalmazásból vagy az Alkalmazás vagy a Szolgáltatások jelen Szerződés vagy a Dokumentáció megsértésével történő használatából ered.

 

10.2. Ön általi kártalanítás

Ön megvéd minket és leányvállalatainkat minden olyan követeléssel, követeléssel, perrel vagy eljárással szemben, amelyet egy harmadik fél tesz vagy indít ellenünk, és azt állítja, hogy

a) bármely adata vagy az Ön adatainak szolgáltatásainkkal történő felhasználása,

b) bármely Felhasználói Anyag vagy a Felhasználói Anyagok Ön általi használata Szolgáltatásainkkal,

c) az Ön által biztosított Non-Equel Alkalmazás, vagy

d) az Ön által biztosított és az Alkalmazásunkkal használt Non-Equel Alkalmazás kombinációja,

megsérti vagy jogtalanul eltulajdonítja az ilyen harmadik fél szellemi tulajdonjogait, vagy abból ered, hogy az Alkalmazást vagy a Tartalmat jogellenesen vagy a Szerződést vagy a Dokumentációt megsértve használja (mindegyik „ellenünk való követelés”), és Ön mentesít minket minden károk, ügyvédi díjak és költségek, amelyeket a velünk szembeni követelés eredményeként vagy az általunk az Ön által írásban jóváhagyott egyezség alapján kifizetett összegek után véglegesen megítéltek, feltéve, hogy

a) haladéktalanul írásban értesítjük Önt a velünk szembeni követelésről,

b) az Ön kizárólagos irányítása a Velünk szembeni követelés védelmében és rendezésében (kivéve, hogy Ön nem rendezhet ellenünk irányuló követelést, kivéve, ha az feltétel nélkül mentesít bennünket minden felelősség alól), és

c) minden ésszerű segítséget megadni az Ön költségére.

 

10.3. Exkluzív gyógymód

Ez a 10. szakasz rögzíti a kártalanító fél kizárólagos felelősségét és a kártalanított fél kizárólagos jogorvoslati lehetőségét a másik féllel szemben a jelen 10. szakaszban leírt bármely típusú követelés tekintetében.

Ahhoz, hogy érvényes és végrehajtható legyen, minden Velünk szembeni kártérítési igényt egy hónapon belül kell benyújtani attól az időponttól számított egy hónapon belül, amikor a kárt Ön észrevette, vagy ésszerűen észre kellett volna vennie, de minden körülmények között legkésőbb a káreseménytől számított 3 hónapon belül.

A JELEN SZERZŐDÉSBŐL EREDMÉNYESÜL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET SEMMILYEN ESETBEN SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLALKOZNAK SEMMILYEN FÉL, BEVÉTELEK, ÜGYVÁRAT, VAGY KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLEMÉNYES, KÖVETKEZMÉNYES, KÖVETKEZMÉNYES, KÖVETKEZMÉNYES NYERESÉGBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉGEK, BEVÉTELEK, ÜGYVÉRTÉKÉRT. AZ AKCIÓ SZERZŐDÉSBEN VAGY JOGSÓBAN, ÉS A FELELŐSSÉG ELMÉLETŐL FÜGGETLENÜL, MÉG HA EGY FÉL VAGY KAPCSOLATOS VÁLLALATAI AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATTAK, VAGY HA EGY FÉL VAGY VISSZAKÖZVETÍTÉSI VÁLLALKOZÁSAI AZ EGYÉB FELELŐSSÉGI LEHETŐSÉGEKRŐL. AZ ELŐZŐ NYILATKOZAT NEM ÉRVÉNYES A TÖRVÉNY ÁLTAL TILTOTT MÉRTÉKÉBEN.

A JELEN SZERZŐDÉSBŐL EREDMÉNYEZŐEN VAGY AZZAL KAPCSOLATOS ÖSSZES FELELŐSSÉGÜNK SEMMILYEN ESETÉN SEMMILYEN ESETBEN NEM MEGTÖBBÍTI AZ ÖN ÉS AZ ÖN TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI ÁLTAL FIZETT TELJES ÖSSZEGET A SZERZŐDÉSÉRT VONATKOZÓAN. AZ ELSŐ ESEMÉNY AMELYBŐL A FELELŐSSÉG KERÜLT. A FENTI KORLÁTOZÁS ÉRVÉNYES AKÁR AKÁR AKÁR AKÁR SZERZŐDÉSBŐL VAGY JOGI KÖVETELMÉNYBEN, FÜGGETLENÜL A FELELŐSSÉG ELMÉLETŐL, DE NEM KORLÁTOZJA AZ ÖN ÉS TÁRSULT VÁLLALATAI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉT A „DÍJAK ÉS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK” ALAPJÁN.

A JELEN SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ VAGY AZHOZ KAPCSOLÓDÓ FELELŐSSÉGÜNK SEMMILYEN ESETÉN NEM VÁLLAL A PARTNER(EINK) TARTALMA, TELJESÍTMÉNYE ÉS SZÁLLÍTÁSA ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT.

12.1. Megállapodás időtartama

Ez a Szerződés azon a napon kezdődik, amikor Ön először elfogadja azt, és a jelen Szerződés szerinti felmondásig tart. Ez a Szerződés mindig a Vásárolt szolgáltatások előfizetett időtartamának végéig érvényes, kivéve, ha a Szerződést ok miatt felmondjuk.

 

12.2. Felmondás a kényelem kedvéért

A jelen Szerződést bármelyik fél felmondhatja 30 napos írásbeli felmondási idővel vagy a Szolgáltatáson belül elérhető más felmondási értesítési móddal.

 

12.3. Felmondás ok miatt

A fél felmondhatja a jelen Szerződést, ha (i) 30 nappal írásban értesíti a másik felet a lényeges szerződésszegésről, ha a szerződésszegés az időtartam lejártáig nem orvosolható, vagy (ii) ha a másik fél petíció tárgyává válik. csődeljárás vagy bármely más, fizetésképtelenséggel, felszámolással, felszámolással vagy a hitelezők javára történő engedményezéssel kapcsolatos eljárásban.

 

12.4. Visszatérítés vagy fizetés felmondáskor

A jelen Szerződés értelmében Ön által fizetendő összes díjat nem térítjük vissza, kivéve a Szolgáltatások díjait abban az esetben, ha a Szerződést nekünk felróható okból felmondják. Ebben az esetben a felmondás hatálybalépését követő időszak díjának egy részét visszatérítjük Önnek. Az egyértelműség kedvéért, a jelen Szerződés felmondása semmilyen esetben sem mentesíti Önt a felmondás hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozó díjak megfizetésének kötelezettsége alól.

 

12.5. Az Ön adatainak hordozhatósága és törlése

Az Ön kérésére, amelyet a jelen Szerződés hatályosulásának vagy lejártának napjától számított 30 napon belül tett, az Ön adatait elérhetővé tesszük az Ön számára exportálás vagy letöltés céljából a Dokumentáció szerint. Az ilyen 30 napos időszak letelte után nem lesz kötelességünk az Ön adatait karbantartani vagy megadni, és a Dokumentációban foglaltak szerint ezt követően törli vagy megsemmisíti az Ön adatainak minden másolatát rendszereinkben vagy más módon a birtokunkban vagy ellenőrzésünkben, hacsak másként nem állapodunk meg. a jelen Megállapodásban vagy jogilag tiltva.

 

12.6. Fennmaradt rendelkezések

Az „Ingyenes szolgáltatások és ingyenes próbaverzió”, „Díjak és fizetés a megvásárolt szolgáltatásokért”, „Tulajdonjogok és licencek”, „Titkosság és ügyfélreferenciák”, „Nyilatkozatok, garanciák és felelősségkizárások”, „Kölcsönös kártalanítás”, „A szolgáltatások korlátozása” című szakaszok Felelősség”, „Időtartam és felmondás”, „Kijegyzések, irányadó jog és joghatóság” és „Általános rendelkezések” a jelen Szerződés felmondása vagy lejárta után is érvényben marad.

13.1. Az értesítés módja

Ha a jelen Szerződés másként nem rendelkezik, a jelen Szerződéssel kapcsolatos minden értesítés írásban történik, és (a) személyes kézbesítéskor, (b) a postázást követő ötödik munkanapon, vagy (c) a felmondási értesítések vagy megtéríthető követelés („Jogi közlemények”), amelyet egyértelműen Jogi közleményként kell azonosítani, az e-mailben történő elküldés napján. 

Az Ön számlázással kapcsolatos értesítéseit az Ön által kijelölt megfelelő számlázási kapcsolattartóhoz küldjük. Az Önhöz intézett minden egyéb értesítést az Ön által kijelölt illetékes kapcsolattartó személynek címezzük. Az értesítésekre vonatkozó e-mail címünk a team@equelsocial.com.

 

13.2. Megállapodás az irányadó jogról és joghatóságról

Ön elfogadja, hogy az Ön és köztünk lévő valamennyi vitára Finnország törvényei az irányadók, a kollíziós rendelkezésektől függetlenül.

Bármilyen vitát, vitát vagy követelést Ön és közöttünk, amely a jelen Megállapodásból, illetve annak megszegéséből, felmondásából vagy érvényességéből ered, vagy azzal kapcsolatos, a Finn Kereskedelmi Kamara választottbírósági szabályai szerint választottbírósági eljárás útján kell véglegesen rendezni. A választottbírák száma egy. A választottbíróság székhelye Helsinki, Finnország, a választottbíróság nyelve pedig finn vagy angol.

14.1. Teljes egyezés

Ez a Megállapodás a teljes megállapodás Ön és közöttünk a Szolgáltatások és Tartalom Ön általi használatára vonatkozóan. Ez felülír minden korábbi és egyidejű megállapodást, javaslatot vagy írásbeli vagy szóbeli nyilatkozatot a tárgyával kapcsolatban.

 

14.2. Módosítások

Folyamatosan fejlesztjük az Alkalmazást és a Szolgáltatások Alkalmazáson keresztüli kínálásának módjait. Fejlesztési munkánk során szükségesnek vagy kölcsönösen előnyösnek találhatjuk jelen Szerződés feltételeinek módosítását. Ebben az esetben értesítjük Önt a módosításokról, közzétesszük a jelen Szerződés frissített változatát, és tájékoztatjuk Önt a módosítások hatálybalépésének időpontjáról. Ha Ön nem tartja elfogadhatónak a módosításokat, vegye fel velünk a kapcsolatot, és 7 munkanapon belül tájékoztasson bennünket aggályairól, ebben az esetben jóhiszeműen megvizsgáljuk az Ön megkeresését, és azon dolgozunk, hogy az Ön számára ésszerűen elfogadható megoldást találjunk.

Egyéb vonatkozásban a jelen Megállapodás bármely rendelkezésének módosítása, módosítása vagy lemondása nem lesz hatályos, kivéve ha írásban és azon fél jóváhagyásával, akivel szemben a módosítást, módosítást vagy lemondást érvényesíteni kívánják.

 

14.3. Elsőbbségi sorrend

Az alábbi dokumentumok közötti ütközés vagy ellentmondás esetén az elsőbbségi sorrend: (1) jelen Szerződés, (2) Dokumentáció.

 

14.4. Feladat

A másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem engedményezheti a jelen Szerződésből eredő jogait vagy kötelezettségeit, akár törvény erejénél fogva, akár más módon (nem lehet indokolatlanul visszatartani); feltéve azonban, hogy bármelyik fél a jelen Megállapodást teljes egészében átruházhatja a másik fél hozzájárulása nélkül a Leányvállalatára, vagy egyesüléssel, felvásárlással, vállalati átszervezéssel vagy teljes vagy lényegében az összes vagyonának eladásával kapcsolatban.

 

14.5. Lemondás

A jelen Szerződésben foglalt jogok gyakorlásának egyik fél általi mulasztása vagy késedelme sem jelenti a jogról való lemondást.

 

14.6. Elválaszthatóság

Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezését az illetékes joghatósággal rendelkező bíróság a törvénnyel ellentétesnek találja, a rendelkezést semmisnek kell tekinteni, és a jelen Szerződés többi rendelkezése érvényben marad.