Termenii serviciului

Aplicația Equel este în prezent în versiune beta. Serviciile noastre se schimbă rapid și putem adăuga noi funcții sau le putem elimina pe cele existente fără o perioadă de preaviz.

Acest Acord guvernează achiziția și utilizarea de către dvs. a Serviciilor noastre în Aplicația noastră. În plus față de acest Acord, atunci când utilizați servicii de rețele sociale legate de Aplicația Equel (inclusiv LinkedIn, Mastodon sau Threads), veți avea, de asemenea, un acord de utilizare cu acestea, iar termenii și condițiile acestora vi se aplică.

Dacă vă înregistrați pentru Servicii gratuite sau pentru o Probă gratuită, termenii aplicabili ai acestui Acord vor guverna, de asemenea, acele Servicii gratuite sau acea Probă gratuită.

Dacă încheiați acest Acord în numele unei companii sau al unei alte entități juridice, declarați că aveți autoritatea de a obliga acea entitate și afiliații săi la termenii și condițiile acestui Acord, caz în care termenii „Dvs.” sau „ Dvs.” se referă la o astfel de entitate și la toți Afiliații săi. 

Dacă nu aveți o astfel de autoritate sau nu sunteți de acord cu termenii și condițiile acestui Acord, nu trebuie să acceptați acest Acord și nu puteți utiliza Aplicația și Serviciile.

Acceptând acest Acord, făcând clic pe o casetă care indică acceptarea Dvs. sau, pentru Servicii gratuite, prin utilizarea acestor servicii, sunteți de acord cu termenii acestui Acord.

Acest Acord a fost actualizat ultima dată la 17 ianuarie 2024. Acesta este în vigoare între Dvs. și Noi din momentul în care acceptați acest Acord.

„Acord” înseamnă acest Acord principal de abonament.

„Noi”, „Noi” sau „Nostru” înseamnă Equel Oy, o companie înființată și înregistrată în Finlanda la 27 septembrie 2021, cu numărul de înregistrare a afacerii 3237268-5.

„Tu” sau „Tu” înseamnă o persoană care și-a creat un cont în Aplicația Equel. În cazul unei persoane care acceptă acest acord în numele unei persoane juridice, entitatea juridică pentru care acceptați acest acord și afiliații săi.

„Utilizator” înseamnă o persoană care și-a creat un cont în Aplicația Equel. În cazul unei persoane care acceptă acest Acord în numele unei persoane juridice, o persoană care este autorizată de dvs. să utilizeze aplicația și serviciile noastre, pentru care ați achiziționat un abonament (sau în cazul oricăror servicii furnizate de noi fără taxă). , pentru care a fost furnizat un Serviciu) și căruia Dvs. (sau, dacă este cazul, Noi) i-ați furnizat o identificare de utilizator și o parolă. Utilizatorii pot include, de exemplu, angajații dvs., stagiarii și consultanții care lucrează pentru dvs.

„Afiliat” înseamnă orice entitate care controlează direct sau indirect, este controlată de sau se află sub control comun cu entitatea vizată. „Control”, în sensul acestei definiții, înseamnă proprietatea directă sau indirectă sau controlul a mai mult de 50% din interesele cu drept de vot ale entității vizate.

„Aplicație” înseamnă aplicațiile noastre software care rulează pe browsere, desktop și medii mobile, care îndeplinesc funcții specifice pentru Utilizator, prin care Serviciile noastre sunt puse la dispoziție sub marca Equel.

„Servicii” înseamnă produsele și serviciile din Aplicația noastră la care v-ați abonat sau vi s-au oferit gratuit sau în cadrul unei perioade de încercare gratuită.

„Servicii beta” înseamnă Serviciile sau funcționalitățile care vă pot fi puse la dispoziție pentru a le încerca fără costuri suplimentare, desemnate în mod clar ca beta, pilot sau printr-o descriere similară.

„Servicii gratuite” înseamnă Serviciile pe care le punem la dispoziție gratuit. Serviciile gratuite exclud Serviciile oferite ca Probă gratuită și Serviciile achiziționate.

„Serviciile achiziționate” înseamnă Serviciile pe care Dvs. sau Afiliatul Dvs. le achiziționează, diferențiate de Serviciile Gratuite sau de cele furnizate pe baza unei Probe Gratuite.

„Probă gratuită” înseamnă Serviciile achiziționate pe care le punem la dispoziție în mod excepțional gratuit pentru o perioadă determinată.

„Conținut” înseamnă materialele noastre puse la dispoziție ca parte a Serviciilor sau în alt mod pe Platformă (de exemplu, schițe post-generate).

„Documentație” înseamnă ghidurile și politicile de utilizare aplicabile, așa cum sunt actualizate din când în când, accesibile în Aplicație.

„Material pentru utilizator” înseamnă documentația și alte materiale (cum ar fi, dar fără a se limita la, fotografii și videoclipuri) încărcate pe Platformă de către dvs. și utilizatorii dvs.

„Datele Dvs.” înseamnă date și informații electronice transmise de către sau pentru dvs. către Aplicație sau generate în timpul utilizării de către dvs. a Aplicației și Serviciilor, excluzând Materialul Utilizatorului.

„Aplicație non-Equel” înseamnă software, serviciu sau altă aplicație furnizată de o terță parte prin intermediul Serviciilor.

„Cod rău intenționat” înseamnă cod, fișiere, scripturi, agenți sau programe destinate să dăuneze, inclusiv, de exemplu, viruși, viermi și cai troieni.

„Forță majoră” înseamnă circumstanțe aflate în afara controlului nostru rezonabil, inclusiv, fără limitare, acțiuni guvernamentale, accidente, incendii, epidemii, pandemii, dispute de muncă, război, defecțiuni de energie sau de telecomunicații, defecțiuni sau întârzieri ale furnizorului de servicii de internet sau atacuri de refuz de serviciu.

2.1. Servicii gratuite

Este posibil să vă punem la dispoziție Servicii gratuite. Utilizarea Serviciilor noastre gratuite este supusă termenilor și condițiilor acestui Acord. În cazul unui conflict între această Secțiune 2.1 (Servicii gratuite) și orice altă parte a prezentului Acord, această secțiune va prevala. Posibilele Servicii gratuite vă sunt furnizate fără taxă până la anumite limite definite în documentația relevantă.

Sunteți de acord că Noi, la discreția noastră exclusivă și din orice motiv, vă putem rezilia accesul la Serviciile gratuite. Sunteți de acord că orice încetare a accesului Dvs. la Serviciile gratuite se poate face fără notificare prealabilă și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de Dvs. sau față de orice terță parte pentru o astfel de reziliere. 

Sunteți singurul responsabil pentru exportul Datelor Dvs. din Serviciile Gratuite înainte ca accesul Dvs. la Serviciile Gratuite să fie întrerupt, cu excepția cazurilor impuse de lege.

FĂRĂ A FĂCĂ SECȚIUNILOR 9 (DECLARAȚII, GARANȚII ȘI DECLARAȚII DE RESPONSABILITATE) ȘI 10.1 (DESPĂGUBIREA DE CĂTRE NOI), SERVICIILE GRATUITE SUNT FURNIZATE „CA AȘA ESTE” FĂRĂ NICIO GARANȚIE ȘI NU VOM AVERE OBLIGAȚII DE DESPĂGUZARE CU RESPECTUL GRATUIT. FĂRĂ A LIMITA CELE MAI MAI SUPRE, NOI ȘI Afiliații Noștri ȘI LICENȚIATORII ȘI PARTENERIILE NOȘTRI NU VA DEKLARĂM ȘI VA GARANTĂ CĂ: (A) UTILIZAREA SERVICIILOR GRATUITE VA RĂSPUNDE CERINȚELE DVS. TEMPORAL, SIGUR SAU FĂRĂ ERORI, ȘI (C) DATELE DE UTILIZARE OFERITE PRIN SERVICIILE GRATUITE VOR FI ACATE. FĂRĂ ORIENTARE A ORICE CONTRARE ÎN SECȚIUNEA 11 (LIMITAREA RĂSPUNDERII), VEȚI FI PE DETUT RESPONSABIL ÎN ACEST ACORD PENTRU NOI ȘI AFILIAȚII NOȘTRI PENTRU ORICE PREJUDICIUNI DECORATE DIN UTILIZAREA SERVICIILOR GRATUITE, ORICE ÎNCĂLCARE DE CĂTRE DVS. ȘI A ACESTUI ACORD. OBLIGAȚIILE DVS. DE DESPĂGUBARE ÎN PREZENT.

 

2.2. Încercare gratuită

Dacă vă înregistrați în aplicația pentru o perioadă de încercare gratuită, vă vom pune la dispoziție unul sau mai multe Servicii în mod gratuit, până la (a) sfârșitul perioadei de încercare gratuită pentru care v-ați înregistrat pentru a utiliza aplicația aplicabilă. Servicii, sau (b) data de începere a oricăror abonamente la Servicii achiziționate comandate de dvs. pentru astfel de Servicii, sau (c) rezilierea de către Noi, la discreția noastră. Termenii și condițiile de încercare suplimentare pot apărea odată cu înregistrarea Probă gratuită. Orice termeni și condiții suplimentare sunt încorporate în acest acord prin referință și sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

DATELE DVS. PE CARE LE INTRODUCEȚI ÎN APLICAȚIE ȘI ORICE PERSONALIZĂRI EFECTUATE SERVICIILOR DE SAU PENTRU DVS. ÎN TIMPUL PROCEDEI GRATUITE VOR FI PIERDE PERMANENT DACĂ CUM CUMPĂRAȚI UN ABONAMENT LA ACEAȘI SERVICII CA CELE ACCOPERITE DE CUMPĂRUL DE PROBA, SERVICIUL EXPORTABIL, EXPORTABIL ACESTE DATE, ÎNAINTE DE sfârșitul perioadei de probă. NU PUTEȚI TRANSFERA DATELE INTRODATE SAU PERSONALIZĂRI FĂCUTE ÎN TIMPUL ÎNCERCĂRII GRATUITE LA UN SERVICIU CARE AR FI DECLARAȚIUNE DE CEL ACOPERIT DE ÎNCERCARE; DE ACI, DACĂ ACHIZIȚI UN SERVICIU CARE AR FI DECLARAȚIUNE DE CEL ACOPERIT DE PROCEDURĂ, TREBUIE SĂ EXPORTAȚI DATELE ÎNAINTE DE sfârșitul perioadei de încercare SAU DATELE VOR FI PIERDE PERMANENT.

FĂRĂ NECESARE A SECȚIUNILOR 9 (DECLARAȚII, GARANȚII ȘI DECLARAȚII DE RESPONSABILITATE) ȘI 10.1 (DESPĂGUBIREA DE CĂTRE NOI), ÎN TIMPUL ÎNCERCEI GRATUITE, SERVICIILE SUNT FURNIZATE „CA AȘA ESTE” FĂRĂ NICIO GARANȚIE ȘI EQUAL NU VA AI NICIO DESPĂGUBIRE PENTRU OBLIGAȚIILE DE SERVICII GRATUITĂ. . FĂRĂ A LIMITA PENTRU CELE MAI MAI MAI PACE, EQUEL ȘI Afiliații SĂI ȘI LICENȚIATORII SĂI NU VA DECLARAȚI ȘI VA GARANTĂ CĂ: (A) UTILIZAREA SERVICIILOR DE DVS. ÎN TIMPUL PERIOADAI DE PROBA GRATUITĂ VA RĂSPUNDE CERINȚELE DVS., (B) UTILIZAREA SERVICIILOR GRATUITĂ. PERIOADA DE ÎNCERCARE VA FI NEÎNTRERUPRE, TEMPORALĂ, SIGURĂ SAU FĂRĂ ERORI, ȘI (C) DATELE DE UTILIZARE OFERITE ÎN PERIOADA DE PROCĂ GRATUITĂ VOR FI PRECISE. FĂRĂ ORIENTARE A ORICE CONTRARE ÎN SECȚIUNEA 11 (LIMITAREA RĂSPUNDERII), TREBUIEȚI PE DETIN RESPONSABILITATE ÎN ACEST ACORD PENTRU EQUEL ȘI Afiliații săi PENTRU ORICE PREJUDICII DECORATE DIN UTILIZAREA SERVICIILOR DE CĂTRE DVS. ÎN PERIOADA DE PROBA GRATUITĂ, PENTRU ORICE ÎNCĂLCARE DE CĂTRE DVS. ACORDUL ȘI ORICE DINTRE OBLIGAȚIILE DVS. DE DESPĂGUZARE ÎN PREZENT.

3.1. Furnizarea Serviciilor Achizitionate

Vom (a) să vă punem la dispoziție Serviciile și Conținutul în conformitate cu prezentul Acord, (b) să vă oferim suport standard aplicabil și asistență comunitară pentru Serviciile achiziționate fără costuri suplimentare, (c) vom face eforturi comerciale rezonabile pentru a realiza online Serviciile achiziționate sunt disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu excepția (i) timpului de nefuncționare planificat (din care vom notifica în prealabil electronic) și (ii) orice indisponibilitate cauzată de Forța Majoră.

 

3.2. Servicii beta

Este posibil să vă punem la dispoziție Serviciile Beta fără costuri. Serviciile Beta pot fi supuse unor termeni suplimentari. Putem întrerupe serviciile Beta în orice moment, la discreția noastră, și decidem să nu le facem disponibile în general. Nu vom avea nicio răspundere pentru niciun prejudiciu sau daune care decurg din sau în legătură cu un Serviciu Beta.

Utilizarea de către dvs. a Serviciilor Beta este voluntară. Serviciile Beta sunt concepute pentru scopuri de evaluare, nu pentru utilizare în producție și este posibil să nu fie acceptate. Serviciile Beta nu sunt considerate „Servicii” conform prezentului Acord. Cu toate acestea, toate restricțiile, rezervarea drepturilor noastre și obligațiile dvs. referitoare la Servicii se vor aplica în mod egal posibilei utilizări de către dvs. a Serviciilor Beta.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, orice perioadă de probă a Serviciilor Beta va expira la data de încheiere a perioadei de probă desemnată anterioară sau la data la care o versiune a Serviciilor Beta devine în general disponibilă fără desemnarea aplicabilă pentru Serviciile Beta.

 

3.3. Protecția datelor dvs

Vom menține garanții administrative, tehnice și fizice pentru protecția securității, confidențialității și integrității datelor dvs., așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate. Aceste garanții vor include, dar nu se vor limita la, măsuri pentru prevenirea accesului, utilizării sau dezvăluirii datelor dvs. de către personalul nostru, cu excepția (a) pentru a furniza Serviciile achiziționate și pentru a preveni sau a aborda problemele de serviciu sau tehnice, (b) după cum este obligat. prin lege, în conformitate cu Secțiunea 8.2 (Dezvăluirea obligată) de mai jos sau (c) așa cum permiteți în mod expres.

În măsura în care prelucrăm Date cu caracter personal (așa cum sunt definite în Politica noastră de confidențialitate), în numele dvs., în furnizarea Serviciilor, termenii addendumului privind prelucrarea datelor la https://equelsocial.com/dpa-data-processing- acordul („DPA”), care sunt încorporate prin prezenta prin referință, se vor aplica și părțile sunt de acord să respecte astfel de termeni.

 

3.4. Personalul nostru

Vom fi responsabili pentru performanța personalului Nostru și pentru respectarea obligațiilor noastre conform prezentului Acord, cu excepția cazului în care se specifică altfel în acest Acord.

4.1. Limite de utilizare

Serviciile și Conținutul pot fi supuse unor limite și restricții de utilizare. Dacă nu se specifică altfel, nu puteți partaja parola dvs. altor persoane.

Dacă depășiți o limită de utilizare contractuală, posibil specificată în Serviciul Dvs., putem colabora cu Dvs. pentru a încerca să reducem utilizarea Dvs. astfel încât să se conformeze acestei limite. Dacă, în pofida eforturilor noastre, nu puteți sau nu doriți să respectați o limită de utilizare contractuală, veți executa o comandă pentru cantități suplimentare de Servicii sau Conținut aplicabil cu promptitudine la cererea noastră și veți plăti orice factură pentru excesul de utilizare conform Secțiunii 6.2 (Facturare și plată).

 

4.2. Responsabilitățile tale

Veți

 1. a) să fie responsabil pentru conformitatea dvs. și a utilizatorilor dvs. cu acest acord și documentație,
 2. b) furnizați pentru contul dvs. același nume pe care îl utilizați în viața de zi cu zi, precum și informații exacte despre dvs.,
 3. c) creați un singur cont personal, propriul dvs.,
 4. d) să fie responsabil pentru acuratețea, calitatea și legalitatea datelor și a materialului dvs., a modului în care v-ați achiziționat datele și pentru utilizarea de către dvs. a datelor și a materialului dvs. cu serviciile noastre;
 5. e) să depună eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a preveni accesul sau utilizarea neautorizată a Serviciilor și Conținutului și să ne notifice prompt cu privire la orice astfel de acces sau utilizare neautorizată,
 6. f) utilizați Serviciile și Conținutul numai în conformitate cu prezentul Acord, Documentația, Regulile comunității și legile aplicabile, reglementările guvernamentale și securitatea datelor entității dvs. și alte politici posibile și
 7. g) să respecte termenii și condițiile suplimentare ale platformelor de social media.

 

4.3. Restricții pentru utilizatori

Tu nu vei

 1. a) să pună la dispoziție orice Serviciu sau Conținut pentru oricine, altul decât Utilizatori, sau să folosească orice Serviciu sau Conținut în beneficiul oricărui alt Conținut decât Dvs., cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres într-o Comandă sau în Documentație,
 2. b) vinde, revinde, licenția, sublicențează, distribuie, pune la dispoziție, închiriază sau închiriază orice Serviciu sau Conținut;
 3. c) să permită accesul direct sau indirect la sau utilizarea oricărui Serviciu sau Conținut într-un mod care eludează o limită de utilizare contractuală, sau să acceseze sau să utilizeze oricare dintre proprietățile noastre intelectuale, cu excepția cazurilor permise prin prezentul Acord sau Documentație,
 4. d) trimiteți spam sub formă de e-mailuri în bloc (trebuie să puteți indica un formular de înscriere sau să arătați alte dovezi de consimțământ pentru orice e-mail comercial sau de marketing pe care îl trimiteți, dacă este necesar de legislația aplicabilă);
 5. e) să interfereze cu sau să perturbe integritatea sau performanța oricărui Serviciu sau a datelor de la terți conținute în acesta,
 6. f) să utilizeze un Serviciu pentru a stoca sau transmite materiale care încalcă drepturile de confidențialitate, calomnia sau în alt mod ilegal sau delictual sau pentru a stoca sau transmite materiale care încalcă drepturile de confidențialitate ale terților;
 7. g) să utilizeze un serviciu pentru a stoca sau transmite cod rău intenționat,
 8. h) încercarea de a obține acces neautorizat la orice Serviciu sau Conținut,
 9. i) modificați, copiați sau creați lucrări derivate bazate pe un Serviciu sau pe orice parte, caracteristică, funcție sau interfață de utilizator a acestuia;
 10. j) copiați conținutul, cu excepția cazurilor permise în prezentul document sau în documentație,
 11. k) să încadreze sau să oglindească orice parte a oricărui Serviciu sau Conținut sau
 12. l) dezasambla, face inginerie inversă sau decompilează un Serviciu sau Conținut sau să-l acceseze pentru (1) a construi un produs sau serviciu competitiv, (2) a construi un produs sau serviciu folosind idei, caracteristici, funcții sau grafice similare ale Serviciului, ( 3) copiați orice idei, caracteristici, funcții sau grafice ale Serviciului sau (4) determinați dacă Serviciile se încadrează în domeniul de aplicare al oricărui brevet.
 13. m) creează un cont dacă ai sub 13 ani,
 14. n) creați un cont nou fără aprobarea noastră scrisă, dacă contul dvs. anterior a fost eliminat din Aplicație pentru încălcări ale prezentului Acord.
 15. o) să utilizeze greșit orice canal de raportare, semnalare, dispută sau contestații, cum ar fi prin realizarea de rapoarte sau contestații frauduloase, duplicative sau nefondate.

Orice utilizare a Serviciilor cu încălcarea prezentului Acord sau a Documentației de către Dvs. sau Utilizatori care, în considerația noastră, amenință securitatea, integritatea sau disponibilitatea Serviciilor poate duce la suspendarea imediată a Serviciilor. Cu toate acestea, vom depune eforturi comerciale rezonabile în circumstanțe pentru a vă oferi o notificare și o oportunitate de a remedia o astfel de încălcare sau amenințare înainte de o astfel de suspendare.

 

4.4. Eliminarea Conținutului

 Dacă ni se cere de către un licențiator sau o altă parte terță să eliminăm Conținut sau să primim informații pe care Conținutul pe care ți le-a furnizat poate încălca legea aplicabilă sau drepturile terților, putem elimina acest Conținut din contul tău.

Dacă alți Utilizatori ai Aplicației Equel raportează Conținutul Dvs. pentru încălcări, discurs instigator la ură sau indecență, Vom examina Conținutul și îl putem elimina la discreția noastră. Dacă alți Utilizatori raportează în mod repetat Conținutul Dvs., vă putem suspenda sau închide Contul.

 

4.5. Condiții speciale pentru mesageria în cadrul Serviciului

Oferim Utilizatorilor posibilitatea de a se comunica reciproc în cadrul Aplicației, ca parte a Serviciilor noastre (inclusiv, dar fără a se limita la text, imagini, videoclipuri și mesaje vocale). În plus față de termenii Acordului din acest document, se aplică termeni specifici suplimentari atunci când Utilizatorul începe să utilizeze Serviciile de mesagerie.

Serviciile de mesagerie includ posibilitatea de mesagerie unu-la-unu, crearea de grupuri și mesagerie între mai mulți Utilizatori simultan în astfel de grupuri. Restricțiile generale ale utilizatorului din secțiunea 4.3 se aplică și pentru crearea și trimiterea de mesaje către alți utilizatori.

Creatorul unui grup de mesagerie și alți administratori numiți au dreptul de a șterge mesajele din grup. Nu suntem responsabili pentru stocarea unei copii a unor astfel de mesaje șterse. În plus, orice Utilizator cu drepturi de administrator poate decide ce alți Utilizatori să aprobe să se alăture unui grup. Administratorii pot elimina și alți utilizatori din astfel de grupuri. Nu suntem nici responsabili și nici responsabili pentru nicio acțiune a Utilizatorului cu drepturi de administrator sau a altor Utilizatori care utilizează Serviciile de mesagerie.

Lucrăm din greu pentru a oferi cel mai bun serviciu de mesagerie posibil. Cu toate acestea, nu putem garanta niveluri minime de calitate a Serviciului și nu putem garanta că Serviciile noastre de mesagerie vor funcționa întotdeauna fără erori, întreruperi sau întârzieri.

Operăm sisteme pentru a ne îmbunătăți în mod constant capacitatea de a detecta amenințări, incidente sau vulnerabilități care pot dăuna utilizării și securității Serviciului nostru. Dacă aflăm despre o astfel de activitate, vom lua măsurile adecvate, cum ar fi eliminarea acelei activități sau contactarea autorităților de aplicare a legii aplicabile.

Putem modifica, suspenda sau rezilia accesul Dvs. la sau utilizarea Serviciilor noastre de mesagerie din motivele descrise în acest Acord.

5.1. Aplicații non-Equel și datele dvs

Dacă alegeți să utilizați o aplicație Non-Equel cu aplicația și serviciile noastre, ne permiteți să permitem aplicației Non-Equel și furnizorului acesteia să acceseze datele și materialele dvs. așa cum este necesar pentru interoperarea acelei aplicații non-Equel cu serviciul. . Nu suntem responsabili pentru nicio dezvăluire, modificare sau ștergere a datelor sau a materialelor dvs. rezultate din accesul de către o astfel de aplicație Non-Equel sau furnizorul acesteia.

 

5.2. Interoperabilitate cu aplicații non-Equel

Serviciile pot conține caracteristici concepute pentru a interopera cu Aplicațiile Non-Equel. Pentru a utiliza astfel de caracteristici, vi se poate cere să obțineți acces la astfel de Aplicații Non-Equel de la furnizorii lor și vi se poate cere să Ne acordați acces la conturile Dvs. în astfel de Aplicații Non-Equel. 

Nu putem garanta disponibilitatea continuă a acestor caracteristici ale Serviciului. Putem înceta să le furnizăm fără a vă da dreptul la vreo rambursare sau altă compensație dacă, de exemplu, și fără limitare, furnizorul unei Aplicații Non-Equel încetează să pună Aplicația Non-Equel disponibilă pentru interoperarea cu caracteristicile corespunzătoare ale Serviciului într-un mod acceptabil pentru Noi.

6.1. Taxe

Veți plăti toate taxele specificate în abonamentul la Servicii. Cu excepția cazului în care se specifică altfel aici, (i) taxele se bazează pe Servicii și Conținutul achiziționat și nu pe utilizarea reală, (ii) obligațiile de plată nu pot fi anulate, iar taxele plătite nu sunt rambursabile și (iii) nivelul de serviciu ales nu poate fi redus. pe durata abonamentului relevant.

 

6.2. Facturare si plata

Ne veți furniza informații valide și actualizate ale cardului de credit sau o comandă de achiziție validă sau un document alternativ acceptabil în mod rezonabil pentru Noi. Dacă ne furnizați informații despre cardul de credit, ne autorizați să debităm un astfel de card de credit pentru toate Serviciile achiziționate. Astfel de taxe vor fi efectuate în avans, fie lunar, fie în conformitate cu orice frecvență de facturare diferită aleasă.

Dacă în abonament este specificat că plata se va face printr-o altă metodă decât un card de credit, Noi sau partenerul nostru de procesare a plăților vă vom debita în avans. Sunteți responsabil să ne furnizați informații complete și exacte de facturare și de contact și să ne informați cu privire la orice modificare a acestor informații.

 

6.3. Cheltuieli restante

Dacă orice sumă facturată nu este primită de noi până la data scadentă, atunci, fără a limita drepturile sau remediile noastre, (a) aceste taxe pot acumula dobândă de întârziere la rata de 10 % din soldul restant pe lună sau rata maximă permisă de legea, oricare dintre acestea este mai mare și/sau (b) Putem condiționa abonamentul viitor și reînnoirea acestora de termene de plată mai scurte decât cele specificate în Secțiunea 6.2 (Facturare și plată).

 

6.4. Suspendarea serviciului și accelerare

Dacă orice sumă datorată de dvs. în temeiul acestui acord sau al oricărui alt acord pentru Servicii este întârziată cu 14 sau mai multe zile (sau cu 7 sau mai multe zile în întârziere în cazul sumelor pe care ne-ați autorizat să le debităm pe cardul dvs. de credit), putem, fără a limita Celelalte drepturi și remedii ale noastre, accelerează obligațiile tale privind taxele neplătite în temeiul unor astfel de acorduri, astfel încât toate aceste obligații să devină imediat exigibile și plătibile și suspendă Serviciile noastre către Dvs. până când aceste sume sunt plătite integral. În afară de clienții care plătesc prin card de credit sau debit direct a căror plată a fost refuzată, Vă vom notifica cu cel puțin 10 zile înainte că contul Dvs. este întârziat, în conformitate cu Secțiunea 13.1 (Modul de notificare) pentru notificările de facturare, înainte de suspendarea Serviciilor pentru Dvs.

 

6.5. Litigii de plată

Nu ne vom exercita drepturile conform Secțiunii 6.3 (Taxele restante) sau 6.4 (Suspendarea serviciului și accelerare) de mai sus dacă contestați taxele aplicabile în mod rezonabil și cu bună-credință și cooperați cu sârguință pentru a rezolva disputa.

 

6.6. Impozite

Taxele aplicabile, taxele, taxele sau evaluările guvernamentale similare de orice natură, inclusiv, de exemplu, taxele pe valoarea adăugată, vânzările, utilizarea sau reținerea la sursă, care pot fi evaluate de orice jurisdicție (colectiv, „Taxe”) vor fi adăugate la taxele percepute. Sunteți responsabil pentru plata tuturor taxelor asociate cu achizițiile dvs. de mai jos.

Dacă avem obligația legală de a plăti sau de a colecta Taxe pentru care sunteți responsabil în conformitate cu această Secțiune 6.6, Vă vom factura și veți plăti acea sumă, cu excepția cazului în care Ne furnizați un certificat de scutire de taxe valabil, autorizat de autoritatea fiscală corespunzătoare.

Pentru claritate, suntem singurii responsabili pentru impozitele stabilite împotriva noastră pe baza venitului, proprietății și angajaților Noștri.

7.1. Rezervarea drepturilor

Sub rezerva drepturilor limitate acordate în mod expres prin prezenta, noi și afiliații noștri, partenerii noștri și alți licențiatori ne rezervăm toate drepturile, titlul și interesul nostru/lor lor în și față de Servicii și conținut, inclusiv toate drepturile noastre de proprietate intelectuală aferente. . Nu vă sunt acordate drepturi în temeiul prezentului, în afară de cele prevăzute în mod expres aici.

 

7.2. Accesul și utilizarea Conținutului

Aveți dreptul de a accesa și de a utiliza Conținutul aplicabil, în conformitate cu termenii acestui Acord și ale Documentației.

 

7.3. Licență de utilizare a datelor și a materialelor dvs

Ne acordați nouă, afiliaților noștri și partenerilor și contractorilor aplicabili o licență mondială, pe termen limitat, pentru a stoca, copia, afișa, procesa și utiliza oricare dintre datele și materialele dvs. de utilizator, fiecare în mod rezonabil necesar pentru ca noi să furnizăm și să ne asigurăm corespunzătoare. operarea aplicației și serviciilor noastre și a sistemelor asociate în urma acestui acord. Sub rezerva licențelor limitate acordate aici, nu dobândim niciun drept, titlu sau interes de la Dvs. sau de la licențiatorii Dvs. în temeiul acestui Acord în sau asupra oricăreia dintre Datele sau Materialele dvs. de utilizator.

În plus, în timpul acestui Acord, putem folosi Datele și Materialele dvs. de utilizator pentru a crea valoare adăugată pentru dvs. sub formă de analize de date, recomandări și predicții și pentru dezvoltarea ulterioară a Serviciilor noastre.

Datele dvs. creează efecte permanente asupra algoritmilor Noștri de învățare automată. Continuăm să folosim aceste date derivate generate din Datele dvs. după termenul acestui Acord.

 

7.4. Licență de utilizare a feedback-ului

Ne acordați nouă și afiliaților noștri o licență mondială, perpetuă, irevocabilă, fără drepturi de autor pentru a utiliza și a încorpora în Serviciile noastre și ale afiliaților noștri orice sugestie, cerere de îmbunătățire, recomandare, corectare sau alt feedback furnizat de dvs. sau de utilizatori cu privire la operarea serviciilor noastre sau ale afiliaților noștri.

8.1. Definiția informațiilor confidențiale

„Informații confidențiale” înseamnă toate informațiile dezvăluite de o parte („Partea care dezvăluie”) celeilalte părți („Partea primitoare”), verbal sau în scris, care sunt desemnate ca fiind confidențiale sau care, în mod rezonabil, ar trebui înțelese ca fiind confidențiale, având în vedere natura informațiilor și circumstanțele dezvăluirii. Informațiile dvs. confidențiale includ datele dvs. și materialul utilizatorului; Informațiile noastre confidențiale includ aplicația, serviciile și conținutul; și Informațiile confidențiale ale fiecărei părți includ planurile de afaceri și de marketing, informațiile tehnice și tehnologice, planurile și modelele de produse și procesele de afaceri dezvăluite de acea parte.

Cu toate acestea, informațiile confidențiale nu includ nicio informație care (i) este sau devine în general cunoscută publicului fără încălcarea vreunei obligații datorate părții care dezvăluie, (ii) era cunoscută părții care primește înainte de divulgarea acesteia de către partea care dezvăluie, fără încălcarea oricărei obligații datorate părții care dezvăluie, (iii) este primită de la o terță parte fără încălcarea vreunei obligații datorate părții care dezvăluie sau (iv) a fost dezvoltată în mod independent de către partea care primește.

Partea destinatară va folosi același grad de grijă pe care îl folosește pentru a proteja confidențialitatea propriilor informații confidențiale de tip similar (dar nu mai puțin decât o grijă rezonabilă) pentru a (i) să nu folosească informații confidențiale ale părții care dezvăluie în niciun scop în afara domeniul de aplicare al acestui acord și (ii) cu excepția cazului în care partea care dezvăluie este autorizat altfel în scris, limitează accesul la informațiile confidențiale ale părții care dezvăluie la cei ai angajaților, partenerilor și altor contractori ai acesteia și ai afiliaților săi care au nevoie de acel acces în scopuri consecvente. cu acest Acord și care au semnat acorduri de confidențialitate cu Noi și Partea Destinatoare care conțin protecții nu mai puțin protectoare pentru Informațiile Confidențiale decât cele din prezentul Acord.

Niciuna dintre părți nu va dezvălui termenii oricărui acord suplimentar specific pentru client unei terțe părți, altele decât Afiliații săi, subcontractanții, consilierii juridici și contabilii săi, fără acordul prealabil scris al celeilalte părți, cu condiția ca o parte care face o astfel de dezvăluire Afiliatului său, subcontractanții, consilierii juridici sau contabili vor rămâne responsabili pentru conformitatea acestor afiliați, subcontractanți, consilieri juridici sau contabili cu această secțiune „Confidențialitate”.

 

8.2. Dezvăluirea forțată

Partea care primește informații poate dezvălui informații confidențiale ale părții care dezvăluie în măsura în care este obligată de lege să facă acest lucru, cu condiția să notifice în prealabil părții care dezvăluie cu privire la divulgarea forțată (în măsura permisă legal) și asistență rezonabilă, la partea care dezvăluie. cost, în cazul în care partea care dezvăluie dorește să conteste dezvăluirea.

Dacă partea care primește este obligată prin lege să dezvăluie informațiile confidențiale ale părții care dezvăluie ca parte a unei proceduri civile la care partea care dezvăluie este parte, iar partea care dezvăluie nu contestă dezvăluirea, partea care dezvăluie va rambursa părții destinatare pentru cost rezonabil de compilare și furnizare de acces securizat la acele informații confidențiale.

 

8.3. Referințe și mărturii ale clienților

Indiferent de obligațiile de confidențialitate specificate mai sus, vă putem folosi ca referință publică de client în marketingul și comunicările noastre atunci când ați folosit oricare dintre Serviciile gratuite sau Serviciile achiziționate. Referința clientului poate dezvălui că sunteți sau ați fost un client înregistrat al Aplicației și Serviciilor. Vă putem contacta pentru a conveni asupra unei mărturii mai detaliate ale clientului.

9.1. Reprezentări

Fiecare parte declară că a încheiat în mod valabil acest Acord și că are puterea legală de a face acest lucru.

 

9.2. Garantiile noastre

Garantăm că, în timpul unui termen de abonament aplicabil (a) prezentului Acord, Documentația va descrie cu exactitate garanțiile administrative, fizice și tehnice aplicabile pentru protecția securității, confidențialității și integrității Datelor Dvs., (b) nu vom reduce semnificativ securitatea generală a Serviciilor, (c) Serviciile vor funcționa în mod semnificativ în conformitate cu Documentația aplicabilă și (d) sub rezerva secțiunii „Integrare cu aplicații non-Equel” de mai sus, nu vom reduce semnificativ funcționalitatea generală a Aplicației .

Pentru orice încălcare a unei garanții de mai sus, remediile dvs. exclusive sunt cele descrise în secțiunile „Reziliere” și „Rambursare sau plată la reziliere” de mai jos.

 

9.3. Declinări de răspundere

CU EXCEPȚIA PENTRU CĂ SE PREVEAZĂ EXPRESS ÎN PREZENTUL ACEST, NICIO PARTE NU OFERĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRESĂ, IMPLICITĂ, LEGALĂ SAU DE ALTA PĂRȚE, ȘI FIECARE PARTE RENUNȚĂ SPECIF ORICE GARANȚII IMPLICITE, INCLUSIV ORICE GARANTIE IMPLICITĂ DE GARANTIE DE GARANTIE IMPLICITĂ PENTRU O GARANTIE IMPLICITĂ -ÎNCĂLCARE, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ. CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE BETA SUNT FURNIZATE „CA AȚIE”, FĂRĂ ORICE GARANȚIE. FIECARE PARTE RENUNȚĂ TOATE OBLIGAȚIILE DE RESPONSABILITATE ȘI DE DESPĂGUBIRE PENTRU ORICE PREJUDICIUNE SAU DAUNE CAUZATE DE ORICE FURNIZORI DE GAZDUIRE TERȚI.

10.1. Despăgubiri de către noi

Vă vom apăra împotriva oricărei pretenții, cereri, proces sau procedură făcută sau introdusă împotriva dvs. de către o terță parte care susține că Aplicația noastră încalcă sau deturnează drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți (o „Revendicare împotriva dvs.”) și vă vom despăgubi de orice daune, taxe de avocați și costuri acordate în final împotriva Dvs. ca urmare a, sau pentru sumele plătite de dvs. în temeiul unui acord aprobat de noi în scris, a unei cereri împotriva dvs., cu condiția ca dvs.

a) ne transmiteți prompt o notificare scrisă cu privire la Reclamația împotriva dvs.,

b) să ne acorde controlul exclusiv asupra apărării și soluționării revendicării împotriva dvs. (cu excepția faptului că nu putem soluționa nicio revendicare împotriva dvs. decât dacă vă eliberează necondiționat de orice răspundere) și

c) să ne acorde toată asistența rezonabilă, pe cheltuiala noastră.

Dacă primim informații despre o reclamație de încălcare sau deturnare legată de Aplicația noastră, putem, la discreția noastră

a) modificați Aplicația pe cheltuiala noastră, astfel încât să nu mai fie pretinsă că încalcă sau deturnează, fără a încălca garanțiile noastre din „Garanțiile noastre” de mai sus, sau

b) să permiteți în caz contrar utilizarea în continuare a Serviciilor.

Obligațiile de apărare și de despăgubire de mai sus nu se aplică dacă

a) acuzația nu precizează în mod specific că cererea noastră este baza Reclamei împotriva dvs.;

b) o Reclamație împotriva Dvs. rezultă din utilizarea sau Aplicația noastră sau combinarea Serviciilor noastre sau a oricărei părți a acestora cu software, hardware, date sau procese care nu sunt furnizate de Noi, în cazul în care Aplicația noastră sau utilizarea acesteia nu ar încălca fără o astfel de combinație; sau

c) o Revendicare împotriva dvs. rezultă din Materialul utilizatorului, Datele dvs., o Aplicație Non-Equel sau utilizarea de către dvs. a Aplicației sau Serviciilor cu încălcarea prezentului Acord sau a Documentației.

 

10.2. Despăgubiri de către Dvs

Ne veți apăra pe noi și pe afiliații noștri împotriva oricărei revendicări, cereri, procese sau proceduri făcute sau intentate împotriva noastră de către o terță parte care susține că

a) oricare dintre datele dvs. sau utilizarea de către dvs. a datelor dvs. cu serviciile noastre,

b) oricare dintre Materialele utilizatorului sau utilizarea de către dvs. a Materialului utilizatorului cu serviciile noastre,

c) o aplicație Non-Equel furnizată de dvs. sau

d) combinația unei aplicații non-Equel furnizată de dvs. și utilizată cu aplicația noastră,

încalcă sau deturnează drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți sau care decurg din utilizarea de către dvs. a aplicației sau a conținutului într-o manieră ilegală sau prin încălcarea acordului sau a documentației (fiecare o „revenție împotriva noastră”) și ne veți despăgubi de orice daune-interese, onorariile avocaților și costurile acordate în final împotriva noastră ca urmare a, sau pentru orice sume plătite de noi în temeiul unui acord aprobat de dvs. în scris, a unei cereri împotriva noastră, cu condiția ca

a) vă anunță prompt în scris despre Reclamația împotriva noastră,

b) să vă acorde controlul exclusiv asupra apărării și soluționării revendicării împotriva noastră (cu excepția faptului că nu puteți soluționa nicio revendicare împotriva noastră decât dacă ne eliberează necondiționat de orice răspundere) și

c) să vă ofere toată asistența rezonabilă, pe cheltuiala dvs.

 

10.3. Remediu exclusiv

Această Secțiune 10 stabilește responsabilitatea exclusivă a părții care despăgubește față de cealaltă parte și remediul exclusiv al părții despăgubite față de cealaltă parte pentru orice tip de reclamație descris în această Secțiune 10.

Pentru a fi valabile și executorii, toate cererile de despăgubire împotriva Noastre trebuie să fie făcute în termen de o lună de la data la care prejudiciul a fost sau ar fi trebuit în mod rezonabil să fie observat de către Dvs. și, în toate circumstanțele, cel târziu în termen de 3 luni de la evenimentul prejudiciabil.

NICIO PĂRȚI SAU Afiliații săi NU VA AI RESPONSABILITATE DIN SAU LEGATĂ DE ACEST ACORD PENTRU ORICE PIERDERE DE PROFIT, VENITURI, BON VORȚIE SAU INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, CONSECUȚIONALE, DE ACCOPERARE, DE INTERRUPȚIE DE AFACERI, DE PIERDERE ESTE ÎN CONTRACTUL SAU DELICIT ȘI INDIFERENT DE TEORIA RĂSPUNDERII, CHIAR DACĂ O PĂRȚI SAU Afiliații EI SAU FOST INFORMAȚII DE POSIBILITATEA DE ASTE PREJUDICII SAU DACĂ RECUPERAREA PARTILOR SAU Afiliaților ȘI EȘI NU ÎNSĂȘTEȘTE ÎN CADRUL POTURILOR. RENUNȚA DE RESPONSABILITATE DE MAI MAI NU SE VA APLICA ÎN MĂSURA INTERZISĂ DE LEGE.

RĂSPUNDEREA NOASTRA AGREGATĂ, ÎMPREUNĂ CU TOȚI AFILIAȚII NOȘTRI DERIVĂ DIN SAU LEGATĂ DE ACEST ACORD, NU VA DEPĂȘI SUMA TOTALĂ PLĂTITĂ DE DVS. ȘI DE Afiliații DVS. PENTRU SERVICIILE CARE DAU PREVIZIBILITATEA INCLUSIBILITĂȚII ÎN NICIO CAZ. DIN CARE A RISCAT RĂSPUNDEREA. LIMITAREA DE MAI MAI SE VA APLICA FĂCĂ O ACȚIUNE ESTE ÎN CONTRACT SAU DELICIT ȘI INDIFERENT DE TEORIA RĂSPUNDERII, DAR NU VA LIMITA OBLIGAȚIILE DVS. ȘI ALE Afiliaților DVS. DE PLATĂ ÎN SECȚIUNEA „TAXELE ȘI PLATĂ” DE MAI SUS.

ÎN NICIO CAZ NU VOM AVEA NICIO RESPONSABILITATE DIN SAU LEGATĂ DE ACEST ACORD PENTRU ORICE DAUNE CAUZATE DE CONȚINUT, PERFORMANȚĂ ȘI LIVRARE PARTENERILOR NOSTRU.

12.1. Termenul acordului

Acest Acord începe la data la care l-ați acceptat pentru prima dată și continuă până la rezilierea în conformitate cu prezentul Acord. Acest Acord este întotdeauna valabil până la sfârșitul unui termen subscris al Serviciilor Achizițiate, cu excepția cazului în care reziliem Acordul pentru un motiv justificat.

 

12.2. Rezilierea pentru comoditate

O parte poate rezilia prezentul Acord cu o notificare scrisă de 30 de zile sau o altă metodă de notificare de reziliere disponibilă în cadrul Serviciului.

 

12.3. Rezilierea motivului

O parte poate rezilia prezentul acord pentru motivul (i) printr-o notificare scrisă de 30 de zile adresată celeilalte părți cu privire la o încălcare semnificativă, dacă o astfel de încălcare rămâne neremediată la expirarea acestei perioade sau (ii) dacă cealaltă parte devine subiectul unei petiții. în faliment sau în orice altă procedură referitoare la insolvență, administrare judiciară, lichidare sau cesiune în beneficiul creditorilor.

 

12.4. Rambursare sau plată la reziliere

Toate taxele plătibile de dvs. în temeiul acestui Acord sunt nerambursabile de către Noi, cu excepția taxelor pentru Servicii în cazul în care acest Acord este reziliat dintr-o cauză care ne poate fi atribuită. Într-un astfel de caz, Vă vom rambursa o parte din taxe pentru perioada de după data efectivă a rezilierii. Pentru claritate, în niciun caz orice reziliere a acestui Acord nu vă va scuti de obligația dvs. de a plăti orice taxe plătibile pentru perioada anterioară datei efective a rezilierii.

 

12.5. Portabilitatea și ștergerea datelor dvs

La cererea Dvs., făcută în termen de 30 de zile de la data efectivă a rezilierii sau expirării prezentului Acord, Vom pune Datele Dvs. la dispoziție pentru export sau descărcare, așa cum este prevăzut în Documentație. După această perioadă de 30 de zile, nu vom avea nicio obligație de a menține sau de a furniza datele Dvs. și, după cum este prevăzut în Documentație, vom șterge sau distruge ulterior toate copiile datelor Dvs. din sistemele noastre sau în alt mod în posesia sau controlul nostru, cu excepția cazului în care se convine altfel. în prezentul acord sau interzisă legal.

 

12.6. Dispoziții de supraviețuire

Secțiunile intitulate „Servicii gratuite și încercare gratuită”, „Taxe și plată pentru serviciile achiziționate”, „Drepturi de proprietate și licențe”, „Confidențialitate și referințe la clienți”, „Reprezentări, garanții și declinări de răspundere”, „Despăgubiri reciproce”, „Limitarea Răspunderea”, „Termenul și rezilierea”, „Notificări, legea aplicabilă și jurisdicția” și „Dispoziții generale” vor supraviețui rezilierii sau expirării acestui acord.

13.1. Modul de a da notificare

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezentul acord, toate notificările legate de acest acord vor fi în scris și vor intra în vigoare la (a) livrarea personală, (b) a cincea zi lucrătoare după expediere prin poștă sau (c) cu excepția notificărilor de reziliere sau a unei cerere de despăgubire („Avizele legale”), care va fi identificat în mod clar ca Avizele legale, în ziua trimiterii prin e-mail. 

Notificările referitoare la facturare către Dvs. vor fi adresate persoanei de contact relevante pentru facturare desemnate de dvs. Toate celelalte notificări adresate Dvs. vor fi adresate persoanei de contact relevante desemnate de dvs. Adresa noastră de e-mail pentru notificări este team@equelsocial.com.

 

13.2. Acord cu legea aplicabilă și jurisdicția

Sunteți de acord că toate litigiile dintre Dvs. și Noi vor fi guvernate de legile Finlandei, indiferent de prevederile privind conflictul de legi.

Orice dispută, controversă sau revendicare între Dvs. și Noi care decurge din sau este legată de acest Acord, sau încălcarea, rezilierea sau valabilitatea acestuia, va fi soluționată în cele din urmă prin arbitraj, urmând Regulile de Arbitraj ale Camerei de Comerț din Finlanda. Numărul arbitrilor va fi unul. Sediul arbitrajului va fi Helsinki, Finlanda, iar limba arbitrajului va fi finlandeza sau engleza.

14.1. Întregul acord

Acest Acord este întregul acord dintre dvs. și noi cu privire la utilizarea de către dvs. a Serviciilor și Conținutului. Acesta înlocuiește toate acordurile, propunerile sau declarațiile scrise sau orale anterioare și contemporane cu privire la subiectul său.

 

14.2. Amendamente

Dezvoltăm constant aplicația și modurile în care serviciile sunt oferite prin intermediul aplicației. În activitatea noastră de dezvoltare, este posibil să considerăm necesar sau reciproc avantajos să modificăm termenii și condițiile acestui acord. Într-un astfel de caz, Vă vom notifica cu privire la modificări, vom publica o versiune actualizată a acestui Acord și vă vom informa cu privire la data intrării în vigoare a modificărilor. Dacă nu considerați că amendamentele sunt acceptabile, trebuie să ne contactați și să ne informați despre preocupările dvs. în termen de 7 zile lucrătoare, caz în care vom lua în considerare cererea dvs. cu bună-credință și vom lucra pentru a găsi o soluție rezonabil acceptabilă pentru dvs.

În alte privințe, nicio modificare, modificare sau renunțare la vreo prevedere a prezentului Acord nu va fi efectivă decât dacă în scris și aprobată de partea împotriva căreia urmează să fie afirmată modificarea, modificarea sau renunțarea.

 

14.3. Ordinea de prioritate

În cazul oricărui conflict sau inconsecvență între următoarele documente, ordinea de prioritate va fi: (1) prezentul acord, (2) documentația.

 

14.4. Misiune

Niciuna dintre părți nu poate cesiona niciunul dintre drepturile sau obligațiile sale în temeiul prezentului, fie prin aplicarea legii sau altfel, fără acordul prealabil scris al celeilalte părți (a nu fi reținut în mod nerezonabil); cu condiția, totuși, ca oricare dintre părți să cedeze prezentul Acord în întregime, fără consimțământul celeilalte părți Afiliatului său sau în legătură cu o fuziune, achiziție, reorganizare corporativă sau vânzare a tuturor sau în mare parte a activelor sale.

 

14.5. Renunțare

Nicio eșec sau întârziere de către oricare dintre părți în exercitarea oricărui drept în temeiul prezentului Acord nu va constitui o renunțare la acest drept.

 

14.6. Separabilitate

Dacă orice prevedere a acestui acord este considerată de către o instanță cu jurisdicție competentă ca fiind contrară legii, prevederea va fi considerată nulă și neavenită, iar prevederile rămase ale acestui acord vor rămâne în vigoare.