Kullanım Şartları

Equel Uygulaması şu anda beta aşamasındadır. Hizmetlerimiz hızla değişiyor ve bildirimde bulunmadan yeni özellikler ekleyebilir veya mevcut özellikleri kaldırabiliriz.

Bu Sözleşme, Uygulamamızdaki Hizmetlerimizi edinmenizi ve kullanmanızı düzenler. Bu Sözleşmeye ek olarak, Equel Uygulaması ile ilgili sosyal medya hizmetlerini (LinkedIn, Mastodon veya Threads dahil) kullandığınızda, onlarla bir kullanıcı sözleşmeniz de olacaktır ve bunların şart ve koşulları Sizin için geçerli olacaktır.

Ücretsiz Hizmetlere veya Ücretsiz Denemeye kaydolursanız, bu Sözleşmenin geçerli koşulları bu Ücretsiz Hizmetlere veya Ücretsiz Denemeye de tabi olacaktır.

Bu Sözleşmeyi bir şirket veya başka bir tüzel kişilik adına imzalıyorsanız, söz konusu kuruluşu ve Bağlı Kuruluşlarını bu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi kılma yetkisine sahip olduğunuzu beyan edersiniz; bu durumda "Siz" veya " Sizin” ifadesi söz konusu kuruluşa ve onun tüm Bağlı Kuruluşlarına atıfta bulunacaktır. 

Böyle bir yetkiye sahip değilseniz veya bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul ediyorsanız, bu Sözleşmeyi kabul etmemeli ve Uygulamayı ve Hizmetleri kullanamazsınız.

Bu Sözleşmeyi kabul ederek, kabul ettiğinizi belirten bir kutuya tıklayarak veya Ücretsiz Hizmetler için bu tür hizmetleri kullanarak bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmiş olursunuz.

Bu Sözleşme en son 17 Ocak 2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu Sözleşmeyi kabul ettiğiniz andan itibaren Sizinle Bizim aramızda geçerlidir.

“Sözleşme” bu Ana Abonelik Sözleşmesi anlamına gelir.

"Biz", "Bize" veya "Bizim", Finlandiya'da 27 Eylül 2021 tarihinde kurulmuş ve 3237268-5 işletme kayıt numarasıyla tescil edilmiş bir şirket olan Equel Oy anlamına gelir.

“Siz” veya “Sizin”, Equel Uygulamasında hesap oluşturan kişi anlamına gelir. Bir kişinin bu Sözleşmeyi bir tüzel kişilik adına kabul etmesi durumunda, adına bu Sözleşmeyi kabul ettiğiniz tüzel kişi ve Bağlı Kuruluşları.

“Kullanıcı”, Equel Uygulaması üzerinde hesap oluşturan birey anlamına gelir. Bir tüzel kişilik adına bu Sözleşmeyi kabul eden bir kişi olması durumunda, Uygulamamızı ve Hizmetlerimizi kullanmak üzere Sizin tarafınızdan yetkilendirilen, kendisi için bir abonelik satın aldığınız (veya Tarafımızca ücretsiz sağlanan herhangi bir Hizmet olması durumunda) bir kişi Kendisi için bir Hizmetin sağlandığı kişi) ve Sizin (veya uygun olduğunda Bizim) kullanıcı kimliği ve parolasını sağladığınız kişi. Kullanıcılar arasında örneğin Sizin için çalışan çalışanlarınız, stajyerleriniz ve danışmanlarınız bulunabilir.

"Bağlı Kuruluş" söz konusu kuruluşu doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, onun tarafından kontrol edilen veya onunla ortak kontrol altında olan herhangi bir kuruluş anlamına gelir. Bu tanımın amaçları doğrultusunda "Kontrol", söz konusu kuruluşun oy haklarının 50%'den fazlasının doğrudan veya dolaylı mülkiyeti veya kontrolü anlamına gelir.

“Uygulama”, Tarayıcılarda, masaüstünde ve mobil ortamlarda çalışan, Kullanıcı için belirli işlevleri yerine getiren ve Hizmetlerimizin Equel markası altında kullanıma sunulduğu yazılım uygulamalarımız anlamına gelir.

“Hizmetler”, Uygulamamız kapsamında abone olduğunuz veya Size ücretsiz olarak veya Ücretsiz Deneme kapsamında sağlanan ürün ve hizmetler anlamına gelir.

“Beta Hizmetleri”, beta, pilot olarak veya benzer bir tanımla açıkça belirtilen, hiçbir ek ücret ödemeden denemeniz için kullanımınıza sunulabilecek Hizmetler veya işlevler anlamına gelir.

“Ücretsiz Hizmetler” Size ücretsiz olarak sunduğumuz Hizmetler anlamına gelir. Ücretsiz Hizmetler, Ücretsiz Deneme olarak sunulan Hizmetleri ve Satın Alınan Hizmetleri kapsamaz.

“Satın Alınan Hizmetler”, Ücretsiz Hizmetlerden veya Ücretsiz Denemeye dayalı olarak sağlanan hizmetlerden farklı olarak Sizin veya Bağlı Kuruluşunuzun satın aldığı Hizmetler anlamına gelir.

“Ücretsiz Deneme”, belirli bir süre boyunca Size istisnai olarak ücretsiz olarak sunduğumuz Satın Alınan Hizmetler anlamına gelir.

“İçerik”, Hizmetlerin bir parçası olarak veya Platformda başka şekilde kullanıma sunulan materyallerimiz anlamına gelir (örneğin, oluşturulan gönderi taslakları).

“Belgeler”, zaman zaman güncellenen ve Uygulamadan erişilebilen geçerli kullanım kılavuzları ve politikaları anlamına gelir.

“Kullanıcı Materyali” Siz ve Kullanıcılarınız tarafından Platforma yüklenen belgeler ve diğer materyaller (fotoğraf ve videolar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) anlamına gelir.

“Verileriniz”, Kullanıcı Materyali hariç, Sizin tarafınızdan veya Sizin için Uygulamaya gönderilen veya Uygulamayı ve Hizmetleri kullanımınız sırasında oluşturulan elektronik veriler ve bilgiler anlamına gelir.

“Equel Olmayan Uygulama”, Hizmetler aracılığıyla size üçüncü bir tarafça sağlanan yazılım, hizmet veya başka bir uygulama anlamına gelir.

“Kötü Amaçlı Kod” virüsler, solucanlar ve Truva atları dahil olmak üzere zarar vermeyi amaçlayan kodlar, dosyalar, komut dosyaları, aracılar veya programlar anlamına gelir.

“Mücbir Sebep”, sınırlama olmaksızın hükümet eylemleri, kazalar, yangın, salgın hastalık, salgın, iş anlaşmazlıkları, savaş, elektrik veya telekomünikasyon arızaları, İnternet servis sağlayıcı arızası veya gecikmesi veya hizmet reddi saldırıları dahil olmak üzere makul kontrolümüz dışındaki koşullar anlamına gelir.

2.1. Ücretsiz Hizmetler

Size Ücretsiz Hizmetler sunabiliriz. Ücretsiz Hizmetlerimizin kullanımı bu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabidir. Bu Bölüm 2.1 (Ücretsiz Hizmetler) ile bu Sözleşmenin diğer bölümleri arasında bir çelişki olması durumunda, bu bölüm geçerli olacaktır. Olası Ücretsiz Hizmetler, ilgili Dokümantasyonda tanımlanan belirli limitlere kadar size ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Tamamen Kendi takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir nedenle Ücretsiz Hizmetlere erişiminizi sonlandırabileceğimizi kabul edersiniz. Ücretsiz Hizmetlere erişiminizin önceden bildirimde bulunmaksızın feshedilebileceğini ve bu tür bir fesih nedeniyle Size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlü olmayacağımızı kabul edersiniz. 

Yasaların gerektirdiği durumlar dışında, Ücretsiz Hizmetlere erişiminiz sonlandırılmadan önce Verilerinizi Ücretsiz Hizmetlerden dışa aktarmanın sorumluluğu yalnızca size aittir.

BÖLÜM 9 (BEYANLAR, GARANTİLER VE SORUMLULUK REDDİ) VE 10.1'E (TARAFIMIZDAN TAZMİNAT) RAĞMEN, ÜCRETSİZ HİZMETLER HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR VE ÜCRETSİZ HİZMETLERLE İLGİLİ HİÇBİR TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ OLMAYACAKTIR. YUKARIDAKİLERE SINIRLAMA OLMAKSIZIN, BİZ VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZ VE LİSANS VERENLERİMİZ VE ORTAKLARIMIZ SİZE ŞUNLARI BEYAN VEYA GARANTİ ETMİYORUZ: (A) ÜCRETSİZ HİZMETLERİ KULLANIMINIZIN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI, (B) ÜCRETSİZ HİZMETLERİ KULLANIMINIZ KESİNTİSİZ OLACAĞINI, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLARAK VE (C) ÜCRETSİZ HİZMETLER ARACILIĞIYLA SAĞLANAN KULLANIM VERİLERİ DOĞRU OLACAKTIR. BÖLÜM 11'DEKİ (SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI) AKSİ HALDEKİ HERHANGİ BİR ŞEYE RAĞMEN, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA, ÜCRETSİZ HİZMETLERİ KULLANMANIZDAN, BU SÖZLEŞMEYİ VEYA HERHANGİ BİR TARAFINIZDAN HERHANGİ BİR İHLALDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR İÇİN BİZE VE BAĞLI KURUMLARIMIZA KARŞI TAMAMEN SİZ SORUMLU OLacaksınız. BURADAKİ TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ.

 

2.2. Ücretsiz deneme

Ücretsiz Deneme Başvurusuna kaydolursanız, (a) ilgili Hizmeti kullanmak için kaydolduğunuz Ücretsiz Deneme süresinin sonuna kadar, bir veya daha fazla Hizmeti deneme temelinde ücretsiz olarak kullanımınıza sunacağız. Hizmet(ler) veya (b) söz konusu Hizmet(ler) için Sizin tarafınızdan sipariş edilen herhangi bir Satın Alınan Hizmet aboneliğinin başlangıç tarihi veya (c) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak Bizim tarafımızdan feshedilmesi. Ücretsiz Deneme kaydında ek deneme hüküm ve koşulları görünebilir. Her türlü ek şart ve koşullar bu Sözleşmeye referans olarak dahil edilmiştir ve yasal olarak bağlayıcıdır.

UYGULAMAYA GİRDİĞİNİZ VERİLERİNİZ VE ÜCRETSİZ DENEMENİZ SIRASINDA SİZİN TARAFINIZDAN VEYA SİZİN İÇİN HİZMETLERDE YAPILAN HER TÜRLÜ ÖZELLEŞTİRMELER, DENEME KAPSAMINDAKİ HİZMETLERLE AYNI HİZMETLERE ABONELİK SATIN ALMADIĞINIZ, GEÇERLİ YÜKSELTİLMİŞ HİZMETLER SATIN ALMADIĞINIZ VEYA DIŞA AKTARMAdığınız sürece KALICI OLARAK KAYBOLACAKTIR. BU VERİLER, DENEME SÜRESİ SONA ERMEDEN ÖNCE. ÜCRETSİZ DENEME SIRASINDA GİRDİLEN VERİLERİ VEYA YAPILAN ÖZELLEŞTİRMELERİ, DENEME KAPSAMINDAN DÜŞÜRME OLACAK BİR HİZMETE AKTARAMAZSINIZ; BU NEDENLE, DENEME KAPSAMINDAN DÜŞÜK OLACAK BİR HİZMET SATIN ALIRSANIZ, DENEME SÜRESİ SONUNDA VERİLERİNİZİ DIŞA AKTARMANIZ GEREKİR, AKSİ TAKDİRDE VERİLERİNİZ KALICI OLARAK KAYBOLACAKTIR.

9. Bölümler (temsiller, garantiler ve feragatnameler) ve 10.1 (ABD tarafından tazminat), ücretsiz deneme sırasında, hizmetlere herhangi bir garanti olmadan “olduğu gibi” sağlanır ve eşit deneme süresi için hizmetlerle ilgili herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmayacaktır. . YUKARIDA BELİRTİLENLERE SINIRLAMA OLMAKSIZIN, EQUEL VE BAĞLI KURULUŞLARI VE LİSANS VERENLERİ SİZE ŞUNLARI BEYAN VEYA GARANTİ ETMEMEKTEDİR: (A) ÜCRETSİZ DENEME SÜRESİ BOYUNDA HİZMETLERİ KULLANMANIZIN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI, (B) ÜCRETSİZ DENEME SÜRESİ SIRASINDA HİZMETLERİ KULLANMANIZIN. DENEME SÜRESİ KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAK VE (C) ÜCRETSİZ DENEME SÜRESİ SIRASINDA SAĞLANAN KULLANIM VERİLERİ DOĞRU OLACAKTIR. BÖLÜM 11'DEKİ (SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI) AKSİ HÜKÜMLERE BAĞLI OLARAK, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA EQUEL VE BAĞLI KURULUŞLARINA KARŞI, ÜCRETSİZ DENEME SÜRESİ BOYUNCA HİZMETLERİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN VE BU KONUDAKİ HERHANGİ BİR İHLALDEN TAMAMEN SİZ SORUMLU OLacaksınız. SÖZLEŞME VE BURADAKİ HERHANGİ BİR TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ.

3.1. Satın Alınan Hizmetlerin Sağlanması

(a) Hizmetleri ve İçeriği bu Sözleşme uyarınca kullanımınıza sunacağız, (b) Size Satın Alınan Hizmetler için geçerli standart desteği ve topluluk desteğini hiçbir ek ücret ödemeden sağlayacağız, (c) çevrimiçi hizmetin sağlanması için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz. Satın Alınan Hizmetler, (i) planlanan kesintiler (bununla ilgili olarak önceden elektronik bildirimde bulunacağız) ve (ii) Mücbir Sebeplerin neden olduğu herhangi bir kullanılamama durumu hariç, haftanın 7 günü, günün 24 saati mevcuttur.

 

3.2. Beta Hizmetleri

Beta Hizmetlerini tarafınıza ücretsiz olarak sunabiliriz. Beta Hizmetleri ek şartlara tabi olabilir. Beta Hizmetlerini, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, istediğimiz zaman sonlandırabilir ve bunları genel kullanıma sunmamaya karar verebiliriz. Beta Hizmeti'nden kaynaklanan veya Beta Hizmetiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan hiçbir zarar veya zarardan sorumlu olmayacağız.

Beta Hizmetlerini kullanımınız isteğe bağlıdır. Beta Hizmetleri, üretim amaçlı değil, değerlendirme amaçlıdır ve desteklenmeyebilir. Beta Hizmetleri, bu Sözleşme kapsamında "Hizmetler" olarak kabul edilmez. Ancak Hizmetlerle ilgili tüm kısıtlamalar, Bizim haklarımızın saklı tutulması ve Sizin yükümlülükleriniz, Beta Hizmetlerini olası kullanımınız için de aynı şekilde geçerli olacaktır.

Aksi belirtilmediği sürece, herhangi bir Beta Hizmetleri deneme süresi, belirlenen deneme süresi bitiş tarihinden veya Beta Hizmetlerinin bir sürümünün geçerli Beta Hizmetleri tanımı olmadan genel olarak kullanıma sunulduğu tarihten hangisi daha erkense sona erecektir.

 

3.3. Verilerinizin Korunması

Verilerinizin güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için Gizlilik Politikamızda açıklandığı gibi idari, teknik ve fiziksel korumaları sürdüreceğiz. Bu önlemler, (a) Satın Alınan Hizmetleri sağlamak ve hizmet veya teknik sorunları önlemek veya ele almak, (b) zorunlu olduğu sürece, Verilerinizin personelimiz tarafından erişimini, kullanımını veya ifşa edilmesini önlemeye yönelik önlemleri içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır. aşağıdaki Bölüm 8.2'ye (Zorunlu Açıklama) uygun olarak yasa gereği veya (c) Sizin açıkça izin verdiğiniz şekilde.

Hizmetlerin sağlanmasında Kişisel Verileri (Gizlilik Politikamızda tanımlandığı şekilde) Sizin adınıza işlediğimiz ölçüde, https://equelsocial.com/dpa-data-processing- adresindeki veri işleme ekinin koşulları geçerlidir. referans olarak buraya dahil edilen sözleşme ("DPA") geçerli olacaktır ve taraflar bu şartlara uymayı kabul etmektedir.

 

3.4. Personelimiz

Bu Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, personelimizin performansından ve bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimize uymalarından biz sorumlu olacağız.

4.1. Kullanım sınırları

Hizmetler ve İçerik kullanım sınırlarına ve kısıtlamalara tabi olabilir. Aksi belirtilmedikçe şifrenizi başkalarıyla paylaşamazsınız.

Muhtemelen Hizmetinizde belirtilen sözleşmeye bağlı kullanım sınırını aşarsanız, kullanımınızı bu sınıra uyacak şekilde azaltmak için Sizinle birlikte çalışabiliriz. Çabalarımıza rağmen, sözleşmeye dayalı kullanım sınırına uyamıyorsanız veya uymak istemiyorsanız, talebimiz üzerine derhal geçerli Hizmetler veya İçerik için ek miktarlar için bir sipariş verecek ve Bölüm 6.2 (Faturalandırma ve Faturalandırma) uyarınca aşırı kullanıma ilişkin tüm faturaları ödeyeceksiniz. ödeme).

 

4.2. senin sorumlulukların

Olacaksın

 1. a) Sizin ve Kullanıcılarınızın bu Sözleşme ve Dokümantasyona uymasından sorumlu olmayı,
 2. b) Hesabınıza günlük yaşamda kullandığınız adın aynısını ve kendinizle ilgili doğru bilgileri sağlamak,
 3. c) yalnızca bir kişisel hesap oluşturun, Kendinize ait,
 4. d) Verilerinizin ve Materyalinizin doğruluğundan, kalitesinden ve yasallığından, Verilerinizi nasıl elde ettiğinizden ve Verilerinizi ve Materyalinizi Hizmetlerimizde kullanımınızdan sorumlu olacaksınız,
 5. e) Hizmetlere ve İçeriğe yetkisiz erişimi veya bunların yetkisiz kullanımını önlemek için ticari açıdan makul çabayı gösterecek ve bu tür yetkisiz erişim veya kullanımları derhal Bize bildirecek,
 6. f) Hizmetleri ve İçeriği yalnızca bu Sözleşmeye, Belgelere, Topluluk Kurallarına ve geçerli yasalara, resmi düzenlemelere ve Kuruluşunuzun veri güvenliğine ve diğer olası politikalara uygun olarak kullanacaksınız ve
 7. g) sosyal medya platformlarının ek hüküm ve koşullarına uymak.

 

4.3. Kullanıcı kısıtlamaları

Yapmayacaksın

 1. a) Siparişte veya Dokümantasyonda aksi açıkça belirtilmediği sürece, herhangi bir Hizmeti veya İçeriği Kullanıcılar dışında herhangi birinin kullanımına sunmak veya herhangi bir Hizmeti veya İçeriği Sizden başkasının yararına kullanmak,
 2. b) herhangi bir Hizmeti veya İçeriği satmak, yeniden satmak, lisanslamak, alt lisanslamak, dağıtmak, kullanıma sunmak, kiralamak veya kiraya vermek,
 3. c) herhangi bir Hizmete veya İçeriğe, sözleşmeye bağlı kullanım sınırını aşacak şekilde doğrudan veya dolaylı erişime veya bunların kullanımına izin vermek veya bu Sözleşme veya Belgeler kapsamında izin verilen durumlar dışında, fikri mülkiyetlerimizden herhangi birine erişime veya bunların kullanılmasına izin vermek,
 4. d) toplu e-postalar şeklinde spam göndermek (Yürürlükteki mevzuat gerektiriyorsa, gönderdiğiniz herhangi bir ticari veya pazarlama e-postası için bir katılım formunu işaret edebilmeniz veya başka bir onay kanıtı gösterebilmeniz gerekir),
 5. e) herhangi bir Hizmetin veya burada yer alan üçüncü taraf verilerinin bütünlüğüne veya performansına müdahale etmek veya bunları bozmak,
 6. f) bir Hizmeti ihlal edici, iftira niteliğinde veya başka bir şekilde yasa dışı veya haksız materyali depolamak veya iletmek ya da üçüncü tarafların gizlilik haklarını ihlal edecek şekilde materyali depolamak veya iletmek için kullanmak,
 7. g) Kötü Amaçlı Kodu depolamak veya iletmek için bir Hizmet kullanmak,
 8. h) herhangi bir Hizmete veya İçeriğe yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak,
 9. i) bir Hizmeti veya onun herhangi bir bölümünü, özelliğini, işlevini veya kullanıcı arayüzünü değiştirmek, kopyalamak veya buna dayalı türev çalışmalar oluşturmak,
 10. j) İçeriği burada veya Dokümantasyonda izin verilen durumlar dışında kopyalamak,
 11. k) herhangi bir Hizmetin veya İçeriğin herhangi bir bölümünü çerçevelemek veya yansıtmak veya
 12. l) bir Hizmeti veya İçeriği parçalarına ayırmak, tersine mühendislik yapmak veya kaynak koda dönüştürmek veya (1) rekabetçi bir ürün veya hizmet oluşturmak, (2) Hizmetin benzer fikirlerini, özelliklerini, işlevlerini veya grafiklerini kullanarak bir ürün veya hizmet oluşturmak için bunlara erişmek, ( 3) Hizmetin herhangi bir fikrini, özelliğini, işlevini veya grafiğini kopyalamak veya (4) Hizmetlerin herhangi bir patent kapsamında olup olmadığını belirlemek.
 13. m) 13 yaşından küçükseniz hesap oluşturma,
 14. n) önceki hesabınızın bu Sözleşmenin ihlali nedeniyle Uygulamadan kaldırılması durumunda yazılı onayımız olmadan yeni bir hesap oluşturamazsınız.
 15. o) hileli, mükerrer veya asılsız raporlar veya itirazlar yapmak gibi herhangi bir raporlama, işaretleme, anlaşmazlık veya itiraz kanalını kötüye kullanmak.

Hizmetlerin bu Sözleşmeyi veya Belgeleri ihlal edecek şekilde Siz veya Kullanıcılar tarafından herhangi bir şekilde kullanılması, Bizim düşüncemize göre Hizmetlerin güvenliğini, bütünlüğünü veya kullanılabilirliğini tehdit edecek şekilde kullanılması, Hizmetlerin derhal askıya alınmasıyla sonuçlanabilir. Ancak, söz konusu askıya alınmadan önce Size bildirimde bulunmak ve söz konusu ihlali veya tehdidi düzeltme fırsatını sunmak için, mevcut koşullar altında ticari açıdan makul çabayı göstereceğiz.

 

4.4. İçeriğin Kaldırılması

 Bir lisans verenin veya başka bir üçüncü tarafın İçeriği kaldırmamızı talep etmesi veya Size sağlanan İçeriğin yürürlükteki yasaları veya üçüncü taraf haklarını ihlal edebileceğine dair bilgi almamız durumunda, söz konusu İçeriği hesabınızdan kaldırabiliriz.

Equel Uygulamasının diğer Kullanıcıları İçeriğinizi ihlal, nefret söylemi veya uygunsuzluğa ilişkin olarak bildirirse, İçeriği inceleyeceğiz ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak kaldırabiliriz. Diğer Kullanıcıların İçeriğinizi tekrar tekrar bildirmesi halinde Hesabınızı askıya alabilir veya feshedebiliriz.

 

4.5. Hizmet içinde mesajlaşmaya ilişkin özel koşullar

Hizmetlerimiz kapsamında (metin, resimler, videolar ve sesli mesajlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Kullanıcılara Uygulama içerisinde birbirlerine mesaj gönderme olanağı sunuyoruz. Kullanıcı mesajlaşma Hizmetlerini kullanmaya başladığında, buradaki Sözleşme şartlarına ek olarak, ek özel şartlar da geçerli olacaktır.

Mesajlaşma Hizmetleri, bire bir mesajlaşma, grup oluşturma ve bu tür gruplarda birden fazla Kullanıcı arasında aynı anda mesajlaşma olanağını içerir. Bölüm 4.3'teki Genel Kullanıcı kısıtlamaları, diğer kullanıcılara mesaj oluşturma ve gönderme için de geçerlidir.

Mesajlaşma grubunu oluşturan kişi ve atanan diğer yöneticiler, gruptaki mesajları silme hakkına sahiptir. Bu tür silinen mesajların bir kopyasının saklanmasından sorumlu değiliz. Ayrıca, yönetici haklarına sahip herhangi bir Kullanıcı, diğer hangi Kullanıcıların bir gruba katılmayı onaylayacağına karar verebilir. Yöneticiler ayrıca diğer Kullanıcıları bu tür gruplardan kaldırabilir. Yönetici haklarına sahip Kullanıcının veya mesajlaşma Hizmetlerini kullanan diğer Kullanıcıların herhangi bir eyleminden sorumlu veya yükümlü değiliz.

Yapabileceğimiz en iyi mesajlaşma hizmetini sunmak için çok çalışıyoruz. Ancak, herhangi bir minimum Hizmet kalitesi seviyesini garanti edemeyiz ve mesajlaşma Hizmetlerimizin her zaman hatasız, kesinti veya gecikme olmadan çalışacağını garanti edemeyiz.

Hizmetimizin kullanılabilirliğine ve güvenliğine zarar verebilecek tehditleri, olayları veya güvenlik açıklarını tespit etme yeteneğimizi sürekli olarak geliştirmek için sistemler işletiyoruz. Bu tür bir faaliyeti öğrenmemiz halinde, söz konusu faaliyetin kaldırılması veya ilgili kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmek gibi uygun önlemleri alacağız.

Bu Sözleşmede açıklanan nedenlerden dolayı Mesajlaşma Hizmetlerimize erişiminizi veya bunları kullanımınızı değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabiliriz.

5.1. Equel Dışı Uygulamalar ve Verileriniz

Uygulamamız ve Hizmetlerimizle birlikte Equel Olmayan Bir Uygulamayı kullanmayı seçerseniz, Equel Olmayan Uygulamanın ve sağlayıcısının, söz konusu Equel Olmayan Uygulamanın Hizmetle birlikte çalışması için gerektiği şekilde Verilerinize ve Materyalinize erişmesine izin vermemize izin verirsiniz. . Bu tür Equel Dışı Uygulamanın veya sağlayıcısının erişiminden kaynaklanan Verilerinizin veya Materyalinizin ifşa edilmesinden, değiştirilmesinden veya silinmesinden sorumlu değiliz.

 

5.2. Equel Olmayan Uygulamalarla Birlikte Çalışabilirlik

Hizmetler, Equel Dışı Uygulamalarla birlikte çalışacak şekilde tasarlanmış özellikler içerebilir. Bu tür özellikleri kullanmak için, bu tür Equel Olmayan Uygulamalara sağlayıcılarından erişim sağlamanız gerekebilir ve bu tür Equel Olmayan Uygulamalardaki hesaplarınıza/hesaplarınıza erişim izni vermeniz gerekebilir. 

Bu tür Hizmet özelliklerinin sürekli kullanılabilirliğini garanti edemeyiz. Örneğin ve sınırlama olmaksızın, Equel Olmayan Uygulamanın sağlayıcısı, Equel Olmayan Uygulamayı ilgili Hizmet özellikleriyle birlikte çalışmaya uygun hale getirmeyi bırakırsa, Size herhangi bir para iadesi veya başka bir tazminat hakkı vermeden bunları sağlamayı durdurabiliriz. Bizim için kabul edilebilir bir şekilde.

6.1. Ücretler

Hizmetlere abonelikte belirtilen tüm ücretleri ödeyeceksiniz. Burada aksi belirtilmedikçe, (i) ücretler fiili kullanıma değil, satın alınan Hizmetlere ve İçeriğe dayalıdır, (ii) ödeme yükümlülükleri iptal edilemez ve ödenen ücretler iade edilemez ve (iii) seçilen Hizmet düzeyi azaltılamaz İlgili abonelik süresi boyunca.

 

6.2. Faturalandırma ve ödeme

Bize geçerli ve güncellenmiş kredi kartı bilgilerini veya geçerli bir satın alma siparişini veya Bizim makul olarak kabul edebileceğimiz alternatif bir belgeyi sunacaksınız. Bize kredi kartı bilgilerinizi verirseniz, Satın Alınan tüm Hizmetler için söz konusu kredi kartından ücret alma konusunda Bize yetki vermiş olursunuz. Bu tür ücretlendirmeler, aylık olarak veya seçilen herhangi bir farklı faturalandırma sıklığına göre peşin olarak yapılacaktır.

Abonelikte ödemenin kredi kartı dışında bir yöntemle yapılacağı belirtilirse, Biz veya ödeme işleme ortağımız Sizden peşin olarak ücret alacağız. Bize eksiksiz ve doğru fatura ve iletişim bilgileri sağlamak ve bu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri Bize bildirmek sizin sorumluluğunuzdadır.

 

6.3. Vadesi geçmiş masraflar

Faturalanan herhangi bir tutarın vadesinde tarafımıza ulaşmaması durumunda, haklarımızı veya çözüm yollarımızı sınırlamadan, (a) bu masraflara, ödenmemiş bakiyenin aylık 10 %'si oranında veya Sözleşme'nin izin verdiği maksimum oranda gecikme faizi tahakkuk ettirilebilir. hangisi daha yüksekse, yasa ve/veya (b) Gelecekteki abonelikleri ve bunların yenilenmesini, Bölüm 6.2'de (Faturalandırma ve ödeme) belirtilen ödeme koşullarından daha kısa olması şartına bağlayabiliriz.

 

6.4. Hizmetin Askıya Alınması ve Hızlandırma

Bu veya Hizmetlere ilişkin başka bir sözleşme kapsamında tarafınızca borçlu olunan herhangi bir tutarın vadesi 14 gün veya daha fazla (veya kredi kartınızdan tahsil etmek için Bize yetki verdiğiniz tutarlar durumunda 7 veya daha fazla gün) gecikmişse, sınırlama olmaksızın, Diğer haklarımız ve çarelerimiz, bu tür sözleşmeler kapsamındaki ödenmemiş ücret yükümlülüklerinizi hızlandırır, böylece bu tür tüm yükümlülükler derhal vadesi gelir ve ödenebilir hale gelir ve söz konusu tutarlar tamamen ödenene kadar Hizmetlerimizi Size askıya alır. Kredi kartı veya otomatik ödeme yoluyla ödeme yapan ve ödemesi reddedilen müşteriler dışında, fatura bildirimlerine ilişkin Bölüm 13.1 (Bildirim verme şekli) uyarınca hesabınızın vadesinin geçtiğine dair Size en az 10 gün önceden bildirimde bulunacağız. Sizlere Sunulan Hizmetlerin askıya alınması.

 

6.5. Ödeme anlaşmazlıkları

Geçerli ücretlere makul ve iyi niyetle itiraz ediyorsanız ve anlaşmazlığı çözmek için özenle işbirliği yapıyorsanız, yukarıdaki Bölüm 6.3 (Vadesi geçmiş masraflar) veya 6.4 (Hizmetin Askıya Alınması ve Hızlandırma) kapsamındaki haklarımızı kullanmayacağız.

 

6.6. Vergiler

Katma değer, satış, kullanım veya stopaj vergileri de dahil olmak üzere, herhangi bir yargı mercii tarafından değerlendirilebilecek geçerli vergiler, harçlar, harçlar veya herhangi bir nitelikteki benzer resmi tahakkuklar (topluca "Vergiler") tahsil edilen ücretlere eklenecektir. Bu belge kapsamındaki satın alma işlemlerinizle ilgili tüm Vergileri ödemekten siz sorumlusunuz.

İşbu Bölüm 6.6 uyarınca sorumlu olduğunuz Vergileri ödemek veya toplamak konusunda yasal yükümlülüğümüz varsa, Size fatura keseceğiz ve Bize uygun vergi dairesi tarafından yetkilendirilmiş geçerli bir vergi muafiyet sertifikası sunmadığınız sürece bu tutarı siz ödeyeceksiniz.

Açıklık getirmek gerekirse, gelirimize, mülkümüze ve çalışanlarımıza göre Bize karşı tahakkuk eden vergilerden yalnızca Biz sorumluyuz.

7.1. Hakların saklı tutulması

Burada açıkça verilen sınırlı haklara tabi olarak, Biz ve Bağlı Kuruluşlarımız, ortaklarımız ve diğer lisans verenler, Bizim/onların ilgili fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere Hizmetler ve İçerik ile ilgili olarak Bizim/onların tüm haklarını, unvanlarını ve menfaatlerini saklı tutarız. . Burada açıkça belirtilenler dışında Size bu belgede hiçbir hak verilmemektedir.

 

7.2. İçeriğe erişim ve İçeriğin kullanımı

Bu Sözleşmenin ve Belgelerin hükümlerine tabi olarak geçerli İçeriğe erişme ve onu kullanma hakkına sahipsiniz.

 

7.3. Verilerinizi ve Materyalinizi Kullanma Lisansı

Bize, Bağlı Kuruluşlarımıza ve ilgili ortaklarımıza ve yüklenicilerimize, her biri Bizim için makul ölçüde gerekli olan Verilerinizi ve Kullanıcı Materyalinizi depolamak, kopyalamak, görüntülemek, işlemek ve kullanmak için dünya çapında, sınırlı süreli bir lisans veriyorsunuz ve bunların uygun şekilde yapılmasını sağlıyoruz. Uygulamamız ve Hizmetlerimiz ile ilgili sistemlerin bu Sözleşme uyarınca işletilmesi. Burada verilen sınırlı lisanslara tabi olarak, bu Sözleşme kapsamında Sizden veya lisans verenlerinizden Verilerinize veya Kullanıcı Materyallerinize ilişkin veya bunlarla ilgili hiçbir hak, unvan veya menfaat elde etmiyoruz.

Ayrıca, bu Sözleşme sırasında Verilerinizi ve Kullanıcı Materyalinizi, veri analizleri, tavsiyeler ve tahminler şeklinde Sizin için katma değer yaratmak ve Hizmetlerimizin daha da geliştirilmesi amacıyla kullanabiliriz.

Verileriniz makine öğrenimi algoritmalarımız üzerinde kalıcı etkiler yaratır. Verilerinizden oluşturulan bu türev verileri bu Sözleşmenin süresinden sonra kullanmaya devam edeceğiz.

 

7.4. Geri bildirimi kullanma lisansı

Bize ve Bağlı Kuruluşlarımıza, Sizin veya Kullanıcıların Hizmetle ilgili olarak sağladığı her türlü öneri, geliştirme talebi, tavsiye, düzeltme veya diğer geri bildirimleri kullanmak ve Bizim ve Bağlı Kuruluşlarımızın Hizmetlerine dahil etmek için dünya çapında, daimi, geri alınamaz, telifsiz bir lisans veriyorsunuz. Bizim veya Bağlı Kuruluşlarımızın Hizmetlerinin işletilmesi.

8.1. Gizli Bilginin Tanımı

"Gizli Bilgi" bir tarafın ("İfşa Eden Taraf") diğer tarafa ("Alıcı Taraf") sözlü veya yazılı olarak açıkladığı, gizli olarak belirlenen veya makul olarak gizli olduğu anlaşılması gereken tüm bilgiler anlamına gelir. bilginin niteliği ve ifşa koşulları. Gizli Bilgileriniz, Verilerinizi ve Kullanıcı Materyalinizi içerir; Gizli Bilgilerimiz Uygulamayı, Hizmetleri ve İçeriği içerir; Her bir tarafın Gizli Bilgileri, söz konusu tarafın ifşa ettiği iş ve pazarlama planlarını, teknoloji ve teknik bilgileri, ürün planlarını ve tasarımlarını ve iş süreçlerini içerir.

Bununla birlikte, Gizli Bilgiler (i) İfşa Eden Tarafa karşı herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmeden kamu tarafından bilinen veya genel olarak bilinen, (ii) İfşa Eden Taraf tarafından ifşa edilmeden önce İfşa Eden Tarafın bildiği herhangi bir bilgiyi içermez. İfşa Eden Tarafa olan herhangi bir yükümlülüğün ihlali, (iii) İfşa Eden Tarafa olan herhangi bir yükümlülüğün ihlal edilmeksizin üçüncü bir taraftan alınması veya (iv) İfşa Eden Taraf tarafından bağımsız olarak geliştirilmesi.

Alıcı Taraf, kendi benzer türdeki Gizli Bilgilerinin gizliliğini korumak için gösterdiği özenin aynısını (ancak makul özenden daha az olmamak kaydıyla) şu amaçlarla gösterecektir: (i) İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini bunun dışında herhangi bir amaçla kullanmamak bu Sözleşmenin kapsamı ve (ii) İfşa Eden Taraf tarafından yazılı olarak aksi şekilde yetkilendirilmedikçe, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerine erişimi, tutarlı amaçlar için bu erişime ihtiyaç duyan onun ve Bağlı Şirketlerinin çalışanları, ortakları ve diğer yüklenicilerinin erişimiyle sınırlandırmak Bu Sözleşmeyle imzalayan ve Bizimle ve Alıcı Tarafla, Gizli Bilgiler açısından burada belirtilenlerden maddi olarak daha az koruyucu olmayan korumalar içeren gizlilik sözleşmeleri imzalayanlar.

Tarafların hiçbiri, Müşteriye özel herhangi bir ek anlaşmanın şartlarını, diğer tarafın önceden yazılı izni olmadan, Bağlı Şirketleri, alt yüklenicileri, hukuk danışmanları ve muhasebecileri dışındaki herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacaktır; taşeronlar, hukuk müşavirleri veya muhasebeciler bu tür Bağlı Şirketlerin, taşeronların, hukuk müşavirlerinin veya muhasebecilerin bu “Gizlilik” bölümüne uymasından sorumlu olmaya devam edecektir.

 

8.2. Zorunlu açıklama

Alıcı Taraf, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini, İfşa Eden Tarafın zorunlu ifşa konusunda İfşa Eden Tarafa önceden bildirimde bulunması (yasal olarak izin verildiği ölçüde) ve İfşa Eden Tarafın izniyle makul yardım sağlaması koşuluyla, yasaların zorunlu kıldığı ölçüde İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini ifşa edebilir. İfşa Eden Tarafın açıklamaya itiraz etmek istemesi halinde maliyet.

İfşa Eden Tarafın, İfşa Eden Tarafın taraf olduğu bir hukuk davasının parçası olarak İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini yasa gereği ifşa etmek zorunda kalması ve İfşa Eden Tarafın açıklamaya itiraz etmemesi halinde, İfşa Eden Taraf, İfşa Eden Tarafın bu bilgilerini geri ödeyecektir. Söz konusu Gizli Bilgilerin derlenmesi ve bunlara güvenli erişim sağlanmasının makul maliyeti.

 

8.3. Müşteri referansları ve referansları

Yukarıda belirtilen gizlilik yükümlülüklerine bakılmaksızın, Ücretsiz Hizmetlerden veya Satın Alınan Hizmetlerden herhangi birini kullandığınızda Sizi pazarlama ve iletişimlerimizde kamu müşteri referansımız olarak kullanabiliriz. Müşteri referansı, Uygulama ve Hizmetlerin kayıtlı bir müşterisi olduğunuzu veya geçmişte olduğunuzu açıklayabilir. Daha ayrıntılı bir müşteri referansı üzerinde anlaşmak için Sizinle iletişime geçebiliriz.

9.1. Temsiller

Tarafların her biri, bu Sözleşmeyi geçerli bir şekilde imzaladığını ve bunu yapmak için yasal yetkiye sahip olduğunu beyan eder.

 

9.2. Garantilerimiz

Geçerli bir abonelik süresi boyunca (a) bu Sözleşmenin, Belgelerin Verilerinizin güvenliğinin, gizliliğinin ve bütünlüğünün korunmasına yönelik geçerli idari, fiziksel ve teknik önlemleri doğru bir şekilde tanımlayacağını, (b) Hizmetlerin genel güvenliği, (c) Hizmetler, ilgili Dokümantasyona uygun olarak maddi olarak çalışacaktır ve (d) yukarıdaki "Equel Olmayan Uygulamalarla Entegrasyon" bölümüne tabi olarak, Uygulamanın genel işlevselliğini önemli ölçüde azaltmayacağız. .

Yukarıda belirtilen bir garantinin herhangi bir şekilde ihlali durumunda, Sizin münhasır telafileriniz aşağıdaki "Fesih" ve "Fesih üzerine geri ödeme veya ödeme" bölümlerinde açıklananlardır.

 

9.3. Sorumluluk reddi beyanları

BURADA AÇIKÇA BELİRTİLENLER HARİÇ, TARAFLARIN HİÇBİRİ AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ VE HER BİR TARAF ÖZELLİKLE TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK DAHİL TÜM ZIMNİ GARANTİLERİ REDDEDER. İHLAL VEYA İHLAL OLMAMASI, GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE. İÇERİK VE BETA HİZMETLERİ, HERHANGİ BİR GARANTİ HARİÇ OLARAK "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. TARAFLARIN HER BİRİ, ÜÇÜNCÜ TARAF BARINDIRMA SAĞLAYICILARININ NEDEN OLDUĞU HERHANGİ BİR ZARAR VEYA ZARARLARLA İLGİLİ TÜM SORUMLULUK VE TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ REDDEDER.

10.1. Tarafımızca Tazminat

Uygulamamızın söz konusu üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini veya kötüye kullandığını iddia eden bir üçüncü tarafça Size karşı yapılan veya başlatılan herhangi bir iddia, talep, dava veya davaya karşı Sizi savunacağız ("Size Aleyhte İddia") ve sizi aşağıdaki durumlarda tazmin edeceğiz: Size Aleyhteki bir İddianın yazılı olarak onayladığı bir anlaşma kapsamında Sizin tarafınızdan ödenen tutarlar veya bunun sonucunda tarafınıza nihai olarak hükmedilen her türlü zarar, avukatlık ücreti ve masraflar;

a) Size Aleyhteki İddiaya ilişkin derhal bize yazılı bildirimde bulunacaksınız,

b) Size Aleyhteki İddianın savunulması ve çözüme kavuşturulması konusunda tek kontrolü Bize verir (bunun haricinde, Sizi tüm yükümlülüklerden koşulsuz olarak ibra etmedikçe Size Karşı herhangi bir İddiayı çözümleyemeyiz) ve

c) masrafları Bize ait olmak üzere Bize her türlü makul yardımı sağlayacaktır.

Uygulamamızla ilgili bir ihlal veya suiistimal iddiası hakkında bilgi alırsak, takdir yetkisi bize ait olmak üzere,

a) Uygulamayı, yukarıda belirtilen "Garantilerimiz" kapsamındaki garantilerimizi ihlal etmeden, ihlal ettiği veya kötüye kullandığı iddia edilmeyecek şekilde, masrafları bize ait olmak üzere değiştirebilir veya

b) aksi takdirde Hizmetleri kullanmaya devam etmenizi sağlamak.

Yukarıdaki savunma ve tazminat yükümlülükleri şu durumlarda geçerli değildir:

a) İddianın, Başvurumuzun Size Aleyhteki İddianın temeli olduğunu açıkça belirtmemesi;

b) Size Karşı bir İddianın, Uygulamamızın kullanımından veya Uygulamamızın kullanılmasından veya Hizmetlerimizin veya bunların herhangi bir bölümünün tarafımızdan sağlanmayan yazılım, donanım, veriler veya işlemlerle kombinasyonundan kaynaklanması halinde, eğer Uygulamamız veya bunların kullanımı bu tür bir kombinasyon olmadan ihlal teşkil etmiyorsa; veya

c) Size Aleyhte bir İddianın Kullanıcı Materyalinden, Verilerinizden, Equel Olmayan Bir Uygulamadan veya Uygulamayı veya Hizmetleri bu Sözleşmeyi veya Belgeleri ihlal edecek şekilde kullanmanızdan kaynaklanması.

 

10.2. Tarafınızdan Tazminat

Bizi ve Bağlı Kuruluşlarımızı, aşağıdakileri iddia eden bir üçüncü tarafça Bize karşı yapılan veya başlatılan herhangi bir iddiaya, talebe, davaya veya davaya karşı savunacaksınız:

a) Verilerinizden herhangi biri veya Verilerinizi Hizmetlerimizle kullanmanız,

b) herhangi bir Kullanıcı Materyali veya Kullanıcı Materyali'ni Hizmetlerimizde kullanımınız,

c) Sizin tarafınızdan sağlanan Equel Olmayan Uygulama veya

d) Sizin tarafınızdan sağlanan ve Uygulamamızla kullanılan Equel Dışı Uygulamanın kombinasyonu,

söz konusu üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ederse veya kötüye kullanırsa veya Uygulamayı veya İçeriği yasa dışı bir şekilde veya Sözleşmeyi veya Belgeleri ihlal edecek şekilde kullanmanızdan kaynaklanırsa (her biri "Bize Aleyhte İddia") ve Siz Bizi herhangi bir şekilde tazmin edeceksiniz. Bize karşı bir İddianın tarafınızca yazılı olarak onaylanan bir anlaşma kapsamında Bizim tarafımızdan ödenen herhangi bir miktar veya bunun sonucu olarak Bize karşı nihai olarak hükmedilen zararlar, avukat ücretleri ve masraflar;

a) Bize Aleyhteki İddiaya ilişkin Size derhal yazılı bildirimde bulunacağız,

b) Bize Karşı İddianın savunulması ve çözümlenmesi konusunda tek kontrolü Size verir (bunun haricinde, Bize karşı herhangi bir İddiayı koşulsuz olarak tüm sorumluluktan muaf tutmadıkça, Bize karşı herhangi bir İddiayı çözümleyemezsiniz) ve

c) masrafları Size ait olmak üzere Size her türlü makul yardımı sağlayacağız.

 

10.3. Özel çözüm

Bu Bölüm 10, işbu Bölüm 10'da açıklanan herhangi bir iddia türü için tazmin eden tarafın diğer tarafa karşı tek sorumluluğunu ve tazmin edilen tarafın diğer tarafa karşı münhasır çözüm yolunu belirtir.

Geçerli ve uygulanabilir olması için, Bize karşı tüm tazminat talepleri, hasarın Sizin tarafınızdan fark edildiği veya makul olarak fark edilmesi gereken tarihten itibaren bir ay içinde ve her koşulda, zarar veren olaydan itibaren en geç 3 ay içinde yapılmalıdır.

HİÇBİR DURUMDA TARAFLAR VEYA BAĞLI KURULUŞLARI, BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU SÖZLEŞMEYLE İLİŞKİLİ OLARAK HERHANGİ BİR KAR, GELİR, İYİ NİYET KAYBI VEYA DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, KAPSAM, İŞ KESİNTİSİ VEYA CEZAİ ZARARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK OLMAYACAKTIR. BİR TARAF VEYA BAĞLI KURULUŞLARINA BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA YA DA BİR TARAFIN VEYA BAĞLI KURULUŞLARININ ÇÖZÜMÜ BAŞKA BİR ŞEKİLDE ESAS AMACINA ULAŞAMAZSA BİLE, SÖZLEŞME VEYA HAKSIZ FİİL VE SORUMLULUK TEORİSİNDEN BAKILMAKSIZIN. YUKARIDAKİ SORUMLULUK REDDİ YASALARIN YASAKLADIĞI ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLMAYACAKTIR.

HİÇBİR DURUMDA, BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU SÖZLEŞMEYLE İLİŞKİLİ TÜM BAĞLI KURULUŞLARIMIZLA BİRLİKTE TOPLAM SORUMLULUĞUMUZ, İLK OLAYDAN ÖNCEKİ ON İKİ AY İÇİNDE SORUMLULUĞA YOL AÇAN HİZMETLER İÇİN SİZ VE BAĞLI KURULUŞLARINIZ TARAFINDAN ÖDENEN TOPLAM MİKTARI AŞAMAYACAKTIR. SORUMLULUK NEDENDEN KAYNAKLANIR. YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMA, BİR DAVANIN SÖZLEŞME VEYA HAKSIZ FİİL OLMASINDAN VE SORUMLULUK TEORİSİNDEN BAKILMAKSIZIN GEÇERLİ OLACAK, ANCAK YUKARIDAKİ "ÜCRETLER VE ÖDEME" BÖLÜMÜ KAPSAMINDA SİZİN VE BAĞLI KİŞİLERİNİZİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ SINIRLAMAYACAKTIR.

HİÇBİR DURUMDA, ORTAKLARIMIZIN İÇERİĞİ, PERFORMANSI VE TESLİMATINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR İÇİN BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU SÖZLEŞMEYLE İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUĞUMUZ OLMAYACAKTIR.

12.1. Anlaşma şartı

Bu Sözleşme, ilk kabul ettiğiniz tarihte başlar ve bu Sözleşme uyarınca feshedilene kadar devam eder. Bu Sözleşme, Sözleşmeyi bir nedenden ötürü feshetmediğimiz sürece, Satın Alınan Hizmetlerin abone olunan süresinin sonuna kadar her zaman geçerlidir.

 

12.2. Kolaylık sağlamak için sonlandırma

Taraflardan biri bu Sözleşmeyi 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak veya Hizmette mevcut olan başka bir fesih bildirimi yöntemiyle feshedebilir.

 

12.3. Sebepten dolayı fesih

Bir taraf, (i) diğer tarafa maddi bir ihlal hakkında 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak, söz konusu sürenin bitiminde ihlalin giderilmemiş olması halinde veya (ii) diğer tarafın bir dilekçeye konu olması durumunda bu Sözleşmeyi bir nedene dayanarak feshedebilir. iflas veya alacaklıların yararına iflas, tasfiye, tasfiye veya temlik ile ilgili diğer işlemlerde.

 

12.4. Fesih üzerine geri ödeme veya ödeme

Bu Sözleşme kapsamında tarafınızca ödenen hiçbir ücret, bu Sözleşmenin Bize atfedilebilecek bir nedenden dolayı feshedilmesi durumunda Hizmetlere ilişkin ücretler hariç olmak üzere, tarafımızca iade edilmez. Böyle bir durumda, fesih tarihinden sonraki döneme ait ücretlerin bir kısmını Size iade edeceğiz. Açıkça ifade etmek gerekirse, bu Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshedilmesi, sizi, fesih tarihinden önceki dönem için ödenecek herhangi bir ücreti ödeme yükümlülüğünüzden hiçbir durumda kurtarmaz.

 

12.5. Verilerinizin taşınabilirliği ve silinmesi

Bu Sözleşmenin feshinin veya sona ermesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 30 gün içinde tarafınızca yapılan talep üzerine, Verilerinizi Dokümantasyonda belirtildiği şekilde dışa aktarma veya indirme için kullanımınıza sunacağız. Söz konusu 30 günlük sürenin sonunda, Verilerinizi muhafaza etme veya sağlama yükümlülüğümüz olmayacaktır ve Dokümantasyonda belirtildiği üzere, aksi kararlaştırılmadıkça, sistemlerimizdeki veya başka bir şekilde elimizde veya kontrolümüzde bulunan Verilerinizin tüm kopyalarını silecek veya yok edeceğiz. Bu Sözleşmede veya yasal olarak yasaklanmıştır.

 

12.6. Devam eden hükümler

“Ücretsiz Hizmetler ve Ücretsiz Deneme”, “Satın Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretler ve Ödemeler”, “Mülkiyet Hakları ve Lisanslar”, “Gizlilik ve Müşteri Referansları”, “Beyanlar, Garantiler ve Sorumluluk Reddi”, “Karşılıklı Tazminat”, “Sınırlamalar” başlıklı bölümler Sorumluluk", "Süre ve Fesih", "Bildirimler, Geçerli Yasa ve Yargı Yetkisi" ve "Genel Hükümler", bu Sözleşmenin feshedilmesinden veya sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

13.1. Bildirimde bulunma şekli

Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, bu Sözleşmeyle ilgili tüm bildirimler yazılı olacak ve (a) kişisel teslimatla, (b) postaya verildikten sonraki beşinci iş gününde veya (c) fesih bildirimleri veya tazmin edilebilir talep (“Yasal Bildirimler”), açıkça Yasal Bildirimler olarak tanımlanacaktır, e-postayla gönderilme günü. 

Size faturalandırmayla ilgili bildirimler, tarafınızca belirlenen ilgili faturalama ilgilisine gönderilecektir. Size gönderilecek diğer tüm bildirimler, Sizin tarafınızdan belirlenen ilgili irtibat kişisine gönderilecektir. Bildirimler için e-posta adresimiz team@equelsocial.com'dur.

 

13.2. Geçerli yasa ve yargı yetkisine ilişkin anlaşma

Siz ve Bizim aramızdaki tüm anlaşmazlıkların, kanun hükümleri ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Finlandiya kanunlarına tabi olacağını kabul edersiniz.

Siz ve Bizim aramızda bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, ihtilaf veya iddia ya da bunun ihlali, feshi veya geçerliliği, nihai olarak Finlandiya Ticaret Odası Tahkim Kurallarına uygun olarak tahkim yoluyla çözülecektir. Hakem sayısı bir olacaktır. Tahkim yeri Helsinki, Finlandiya olacak ve tahkimin dili Fince veya İngilizce olacaktır.

14.1. Tüm anlaşma

Bu Sözleşme, Hizmetleri ve İçeriği kullanımınızla ilgili olarak Sizinle Bizim aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Konusuyla ilgili tüm önceki ve eş zamanlı anlaşmaların, tekliflerin veya yazılı veya sözlü beyanların yerine geçer.

 

14.2. Değişiklikler

Uygulamayı ve Hizmetlerin Uygulama aracılığıyla sunulma yollarını sürekli olarak geliştiriyoruz. Geliştirme çalışmalarımızda, bu Sözleşmenin şart ve koşullarını değiştirmeyi gerekli veya karşılıklı olarak yararlı bulabiliriz. Böyle bir durumda, sizi değişiklikler konusunda bilgilendireceğiz, bu Sözleşmenin güncellenmiş bir versiyonunu yayınlayacağız ve değişikliklerin yürürlük tarihi hakkında Sizi bilgilendireceğiz. Değişiklikleri kabul edilebilir bulmazsanız, 7 iş günü içinde Bizimle iletişime geçmeli ve endişelerinizi Bize bildirmelisiniz; bu durumda Talebinizi iyi niyetle değerlendireceğiz ve Sizin için makul ölçüde kabul edilebilir bir çözüm bulmaya çalışacağız.

Diğer açılardan, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmündeki hiçbir değişiklik, değişiklik veya feragat, yazılı olarak yapılmadığı ve değişiklik, değişiklik veya feragat talebinde bulunulacak tarafça onaylanmadığı sürece geçerli olmayacaktır.

 

14.3. Öncelik sırası

Aşağıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki veya tutarsızlık olması durumunda öncelik sırası şu şekilde olacaktır: (1) bu Sözleşme, (2) Belgeler.

 

14.4. Atama

Taraflardan hiçbiri, diğer tarafın önceden yazılı izni olmadan (makul olmayan bir şekilde alıkonulmamalıdır); kanun gereği veya başka bir şekilde, işbu belge kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinden herhangi birini devredemez; ancak taraflardan herhangi biri bu Sözleşmeyi, diğer tarafın izni olmadan, Bağlı Şirketine veya bir birleşme, satın alma, kurumsal yeniden yapılanma veya varlıklarının tamamının veya büyük ölçüde tamamının satışı ile bağlantılı olarak bu Sözleşmeyi bütünüyle devredebilir.

 

14.5. Feragat

Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkı kullanmada başarısız olması veya gecikmesi, bu haktan feragat edildiği anlamına gelmez.

 

14.6. Bölünebilirlik

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından hukuka aykırı olduğuna karar verilmesi durumunda, hüküm geçersiz ve geçersiz sayılacak ve bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri yürürlükte kalacaktır.